Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

30 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 10 - Artykuły spożywcze

269

Sekcja C, dział 10 obejmuje:

  • mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane,

  • ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane,

  • owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane,

  • oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne,

  • wyroby mleczarskie,

  • produkty przemiału zbóż, skrobie i wyroby skrobiowe,

  • wyroby piekarskie i mączne,

  • pozostałe artykuły spożywcze,

  • gotowe pasze i gotowa karma dla zwierząt.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 10

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

10.1

MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE

10.11

MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU

10.11.1

Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.11

Mięso z bydła świeże lub schłodzone

10.11.11.0

Mięso z bydła świeże lub schłodzone

0201

10.11.12

Mięso ze świń świeże lub schłodzone

10.11.12.0

Mięso ze świń świeże lub schłodzone

0203 11

0203 12

0203 19

10.11.13

Mięso z owiec świeże lub schłodzone

10.11.13.0

Mięso z owiec świeże lub schłodzone

0204 10 00

0204 21 00

0204 22

0204 23 00

10.11.14

Mięso z kóz świeże lub schłodzone

10.11.14.0

Mięso z kóz świeże lub schłodzone

0204 50 11

0204 50 13

0204 50 15

0204 50 19

0204 50 31

0204 50 39

10.11.15

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.15.0

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

0205 00 20

10.11.2

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.20

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.20.0

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

0206 10

0206 30 00

0206 80

10.11.3

Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne

10.11.31

Mięso z bydła zamrożone

10.11.31.0

Mięso z bydła zamrożone

0202

10.11.32

Mięso ze świń zamrożone

10.11.32.0

Mięso ze świń zamrożone

0203 21

0203 22

0203 29

10.11.33

Mięso z owiec zamrożone

10.11.33.0

Mięso z owiec zamrożone

0204 30 00

0204 41 00

0204 42

0204 43

10.11.34

Mięso z kóz zamrożone

10.11.34.0

Mięso z kóz zamrożone

0204 50 51

0204 50 53

0204 50 55

0204 50 59

0204 50 71

0204 50 79

10.11.35

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

10.11.35.0

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

0205 00 80

10.11.39

Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone

10.11.39.0

Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone

0206 21 00

0206 22 00

0206 29

0206 41 00

0206 49

0206 90

0208 10

0208 30 00

0208 40

0208 50 00

0208 90

10.11.4

Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz

10.11.41

Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży

10.11.41.0

Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną

z drugiej strzyży

5101 19 00

10.11.42

Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.42.0

Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych

4101 20

4101 50

10.11.43

Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.43.0

Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

4101 90 00

10.11.44

Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt

10.11.44.0

Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt

4102 10

4102 21 00

4102 29 00

10.11.45

Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt

10.11.45.0

Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt

4103 90 10

10.11.5

Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń

10.11.50

Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń

10.11.50.0

Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń

0209 00 11

0209 00 19

0209 00 30

1501 00 11

1501 00 19

1502 00

10.11.6

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne

10.11.60

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne

10.11.60.0

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne

0502

0504 00 00

0506

0507

0510 00 00

0511 99 10

0511 99 85

10.11.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego

10.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego

10.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego

10.12

MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE

10.12.1

Mięso z drobiu świeże lub schłodzone

10.12.10

Mięso z drobiu świeże lub schłodzone

10.12.10.0

Mięso z drobiu świeże lub schłodzone

0207 11

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 24

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 32

0207 34

0207 35 11

0207 35 15

0207 35 21

0207 35 23

0207 35 25

0207 35 31

0207 35 41

0207 35 51

0207 35 53

0207 35 61

0207 35 63

0...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź