Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

27 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 13 - Wyroby tekstylne

251

Sekcja C, dział 13 obejmuje:

  • przędza i nici,

  • tkaniny,

  • usługi wykończalnicze,

  • pozostałe wyroby tekstylne.

Dział 13

WYROBY TEKSTYLNE

13.1

PRZĘDZA I NICI

13.10

PRZĘDZA I NICI

13.10.1

Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę

13.10.10

Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę

13.10.10.0

Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę

1505 00

13.10.2

Włókna tekstylne naturalne, przygotowane do przędzenia

13.10.21

Jedwab surowy (nieskręcany)

13.10.21.0

Jedwab surowy (nieskręcany)

5002 00 00

13.10.22

Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzeblona ani nieczesana

13.10.22.0

Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzeblona ani nieczesana

5101 21 00

5101 29 00

5101 30 00

13.10.23

Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

13.10.23.0

Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

5103 10

13.10.24

Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana

13.10.24.0

Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana

5105

13.10.25

Bawełna zgrzeblona lub czesana

13.10.25.0

Bawełna zgrzeblona lub czesana

5203 00 00

13.10.26

Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone,

ale nieprzędzione

13.10.26.0

Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione

5303 90 00

13.10.29

Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione

13.10.29.0

Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione

5301 21 0

5301 29 00

5301 30

5302 90 00

5305 00 00*

13.10.3

Włókna tekstylne chemiczne, odcinkowe, przygotowane do przędzenia

13.10.31

Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

13.10.31.0

Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

5506

13.10.32

Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

13.10.32.0

Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

5507 00 00

13.10.4

Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu

13.10.40

Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu

13.10.40.0

Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu

5004 00

5005 00

5006 00

13.10.5

Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza

z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.10.50

Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza

z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.10.50.0

Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

5106

5107

5108

5109

5110 00 00

13.10.6

Przędza bawełniana; nici bawełniane do szycia

13.10.61

Przędza bawełniana, z wyłączeniem nici bawełnianych

13.10.61.0

Przędza bawełniana, z wyłączeniem nici bawełnianych

5205

5206

5207

13.10.62

Nici bawełniane

13.10.62.0

Nici bawełniane

5204

13.10.7

Przędza z pozostałych włókien roślinnych, włączając len, jutę, włókna kokosowe i konopie; przędza papierowa

13.10.71

Przędza lniana

13.10.71.0

Przędza lniana

5306

13.10.72

Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa

13.10.72.0

Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa

5307

5308

13.10.8

Przędza i nici z chemicznych włókien ciągłych lub odcinkowych

13.10.81

Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici), pakowana do sprzedaży detalicznej

13.10.81.0

Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana

(z wyłączeniem nici oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie

z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici), pakowana do sprzedaży detalicznej

5402 61 00

5402 62 00

5402 69

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

5406 00 00

13.10.82

Przędza zawierająca => 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici

13.10.82.0

Przędza zawierająca => 85 % syntetycznych włókien odcinkowych,

z wyłączeniem nici

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 00

5509 22 00

5509 31 00

5509 32 00

5509 41 00

5509 42 00

5511 10 00

13.10.83

Przędza zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici

13.10.83.0

Przędza zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych,

z wyłączeniem nici

5509 51 00

5509 52 00

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 00

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 00

5509 92 00

5509 99 00

5511 20 00

13.10.84

Przędza ze sztucznych włókien odcinkowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej,

z wyłączeniem nici

13.10.84.0

Przędza ze sztucznych włókien odcinkowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem nici

5510

5511 30 00

13.10.85

Nici z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych

13.10.85.0

Nici z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych

5401

5508

13.10.9

Szarpanka rozwłókniona; usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu; usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici

13.10.91

Szarpanka rozwłókniona z wełny lub cienkiej albo grubej sierści zwierzęcej

13.10.91.0

Szarpanka rozwłókniona z wełny lub cienkiej albo grubej sierści zwierzęcej

5104 00 00

13.10.92

Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane (z wyłączeniem odpadów przędzy bawełnianej, włączając odpady nici)

13.10.92.0

Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane (z wyłączeniem odpadów przędzy bawełnianej, włączając odpady nici)

5202 91 00

5202 99 00

13.10.93

Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu

13.10.93.0

Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu

13.10.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici

13.10.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici

13.2

TKANINY

13.20

TKANINY

13.20.1

Tkaniny z włókien naturalnych innych niż bawełniane, z wyłączeniem tkanin specjalnych

13.20.11

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych

13.20.11.0

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych

5007

13.20.12

Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.20.12.0

Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

5111

5112

5113 00 00

13.20.13

Tkaniny lniane

13.20.13.0

Tkaniny lniane

5309

13.20.14

Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

13.20.14.0

Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi

i ramii

5310

13.20.19

Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej

13.20.19.0

Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej

5311 00

13.20.2

Tkaniny bawełniane

13.20.20

Tkaniny bawełniane

13.20.20.0

Tkaniny bawełniane

5208

5209

5210

5211

5212

13.20.3

Tkaniny z włókien chemicznych, z wyłączeniem tkanin specjalnych

13.20.31

Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych

13.20.31.0

Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych

5407

5408

13.20.32

Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych

13.20.32.0

Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych

5512

5513

5514

5515

13.20.33

Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych

13.20.33.0

Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych

5516

13.20.4

Tkaniny z okrywą runową, tkaniny ręcznikowe, włączając frotté oraz pozostałe tkaniny specjalne

13.20.41

Tkaniny z okrywą runową i tkaniny szenilowe, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté oraz taśm tkanych z bawełny

13.20.41.0

Tkaniny z okrywą runową i tkaniny szenilowe, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté oraz taśm tkanych z bawełny

5801*

13.20.42

Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny, z wyłączeniem taśm tkanych

13.20.42.0

Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny,

z wyłączeniem taśm tkanych

5802 11 00

5802 19 00

13.20.43

Pozostałe tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe, z wyłączeniem taśm tkanych

13.20.43.0

Pozostałe tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe,

z wyłączeniem taśm tkanych

5802 20 00

13.20.44

Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych

13.20.44.0

Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych

5803 00

13.20.45

Tkaniny welurowe, z wyłączeniem dywanów

13.20.45.0

Tkaniny welurowe, z wyłączeniem dywanów

5802 30 00

13.20.46

Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi

13.20.46.0

Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi

7019 40 00

7019 51 00

7019 52 00

7019 59 00

13.20.5

Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych

13.20.50

Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych

13.20.50.0

Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych

4304 00 00*

5801*

13.20.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin

13.20.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin

13.20.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin

13.3

USŁUGI WYKOŃCZALNICZE

13.30

USŁUGI WYKOŃCZALNICZE

13.30.1

Usługi wykończalnicze

13.30.11

Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy

13.30.11.0

Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy

13.30.12

Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.12.0

Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.13

Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.13.0

Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.14

Usługi w zakresie drukowania tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.14.0

Usługi w zakresie drukowania tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.19

Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.19.0

Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.9

POZOSTAŁE WYROBY TEKSTYLNE

13.91

DZIANINY METRAŻOWE

13.91.1

Dzianiny metrażowe

13.91.11

Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową

13.91.11.0

Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową

6001

13.91.19

Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi

13.91.19.0

Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi

4304 00 00*

6002

6003

6004

6005

6006

13.91.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych

13.91.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych

13.91.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych

13.92

GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE

13.92.1

Go...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę