Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

25 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 15 - Skóry i wyroby ze skór wyprawionych

228

Sekcja C, dział 15 obejmuje:

  • skóry wyprawione i garbowane; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze; wyroby rymarskie; skóry futerkowe wyprawione i barwione,

  • obuwie.

Dział 15

SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

15.1

SKÓRY WYPRAWIONE I GARBOWANE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE

I PODOBNE WYROBY KALETNICZE; WYROBY RYMARSKIE; SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I BARWIONE

15.11

SKÓRY WYPRAWIONE I GARBOWANE; SKÓRY FUTERKOWE WYPRAWIONE I BARWIONE

15.11.1

Skóry futerkowe wyprawione i garbowane

15.11.10

Skóry futerkowe wyprawione i garbowane

15.11.10.0

Skóry futerkowe wyprawione i garbowane

4302

15.11.2

Skóry zamszowe; skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane

15.11.21

Skóry zamszowe

15.11.21.0

Skóry zamszowe

4114 10

15.11.22

Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane

15.11.22.0

Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane

4114 20 00

15.11.3

Skóry bydlęce lub ze zwierząt koniowatych, odwłoszone

15.11.31

Skóry bydlęce całe, odwłoszone

15.11.31.0

Skóry bydlęce całe, odwłoszone

4104 11 10

4104 11 51

4104 19 10

4104 19 51

4104 41 11

4104 41 19

4104 41 51

4104 49 11

4104 49 19

4104 49 51

4107 11 11

4107 11 19

4107 12 11

4107 12 19

4107 12 91

4107 19 10

15.11.32

Pozostałe odwłoszone skóry bydlęce

15.11.32.0

Pozostałe odwłoszone skóry bydlęce

4104 11 59

4104 19 59

4104 41 59

4104 49 59

4107 91

4107 92 10

4107 99 10

15.11.33

Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłoszone

15.11.33.0

Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłoszone

4104 11 90

4104 19 90

4104 41 90

4104 49 90

4107 11 90

4107 12 99

4107 19 90

4107 92 90

4107 99 90

15.11.4

Skóry owcze bez wełny oraz odwłoszone skóry kozie i świńskie

15.11.41

Skóry owcze i jagnięce, bez wełny

15.11.41.0

Skóry owcze i jagnięce, bez wełny

4105

4112 00 00

15.11.42

Skóry kozie i koźlęce, odwłoszone

15.11.42.0

Skóry kozie i koźlęce, odwłoszone

4106 21

4106 22

4113 10 00

15.11.43

Skóry świńskie odwłoszone

15.11.43.0

Skóry świńskie odwłoszone

4106 31

4106 32

4113 20 00

15.11.5

Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt; skóry wtórne na bazie skóry naturalnej

15.11.51

Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt

15.11.51.0

Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt

4106 40

4106 91 00

4106 92 00

4113 30 00

4113 90 00

15.11.52

Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej

15.11.52.0

Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej

4115 10 00

15.11.9

Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą

i barwieniem skór futerkowych

15.11.99

Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą

i barwieniem skór futerkowych

15.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych

15.12

WYROBY RYMARSKIE; TORBY BAGAŻOWE, TOREBKI RĘCZNE I PODOBNE WYROBY KALETNICZE

15.12.1

Wyroby rymarskie; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze; pozostałe wyroby skórzane

15.12.11

Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt

15.12.11.0

Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt

4201 00 00

15.12.12

Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia

15.12.12.0

Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia

4202

9605 00 00

15.12.13

Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe

15.12.13.0

Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę