Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

24 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 16 - Skóry i wyroby ze skór wyprawionych

279

Sekcja C, dział 16 obejmuje:

  • drewno przetarte i strugane,

  • wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania.

Dział 16

DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY

ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA

16.1

DREWNO PRZETARTE I STRUGANE

16.10

DREWNO PRZETARTE I STRUGANE

16.10.1

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości

> 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane

16.10.10

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości

> 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane

16.10.10.0

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo,

o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe,

nieimpregnowane

4406 10 00

4407

16.10.2

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni; wełna

drzewna; mączka drzewna; drewno w postaci wiórów lub kawałków

16.10.21

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając

niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź