Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

22 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 18 - Usługi poligraficzne, usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji

229

Sekcja C, dział 18 obejmuje:

  • usługi drukowania gazet,

  • pozostałe usługi poligraficzne,

  • usługi związane z przygotowaniem do druku i wspomagające drukowanie; wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania,

  • usługi introligatorskie i podobne usługi,

  • usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji.

Dział 18

USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

18.1

USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI POKREWNE ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM

18.11

USŁUGI DRUKOWANIA GAZET

18.11.1

Usługi drukowania gazet

18.11.10

Usługi drukowania gazet

18.11.10.0

Usługi drukowania gazet

18.12

POZOSTAŁE USŁUGI POLIGRAFICZNE

18.12.1

P...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź