Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

21 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 19 - Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego, brunatnego (lignitu), torfu

222

Sekcja C, dział 19 obejmuje:

  • produkty pieców koksowniczych,

  • brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej.

Dział 19

KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ

PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

19.1

PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH

19.10

PRODUKTY PIECÓW KOKSOWNICZYCH

19.10.1

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy

19.10.10

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy

19.10.10.0

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy

2704 00

19.10.2

Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne

19.10.20

Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne

19.10.20.0

Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne

2706 00 00

19.10.3

Pak i koks pakowy

19.10.30

Pak i koks pakowy

19.10.30.0

Pak i koks pakowy

2708 10 00

2708 20 00

19.10.9

Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych

19.10.99

Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych

19.10.99.0

Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych

19.2

BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

19.20

BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

19.20.1

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu

19.20.11

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego

19.20.11.0

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego

2701 20 00

19.20.12

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)

19.20.12.0

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)

2702 20 00

19.20.13

Brykiety i podobne paliwa stałe z torfu

19.20.13.0

Brykiety i podobne paliwa stałe z torfu

-

19.20.2

Paliwo silnikowe, oleje opałowe i napędowe; oleje smarowe

19.20.21

Benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą

19.20.21.0

Benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą

2710 11 31

2710 11 41

2710 11 45

2710 11 49

2710 11 51

2710 11 59

19.20.22

Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych

19.20.22.0

Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych

2710 11 70

19.20.23

Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej

niesklasyfikowane

19.20.23.0

Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę