Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

19 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 21 - Substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne

211

Sekcja C, dział 21 obejmuje:

  • podstawowe substancje farmaceutyczne,

  • leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne.

Dział 21

PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE

21.1

PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE

21.10

PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE

21.10.1

Kwas salicylowy, kwas o-acetylosalicylowy, ich sole i estry

21.10.10

Kwas salicylowy, kwas o-acetylosalicylowy, ich sole i estry

21.10.10.0

Kwas salicylowy, kwas o-acetylosalicylowy, ich sole i estry

2918 21 00

2918 22 00

2918 23

21.10.2

Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole

21.10.20

L...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź