Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

19 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 21 - Substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne

178

Sekcja C, dział 21 obejmuje:

  • podstawowe substancje farmaceutyczne,

  • leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne.

Dział 21

PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE

21.1

PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE

21.10

PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE

21.10.1

Kwas salicylowy, kwas o-acetylosalicylowy, ich sole i estry

21.10.10

Kwas salicylowy, kwas o-acetylosalicylowy, ich sole i estry

21.10.10.0

Kwas salicylowy, kwas o-acetylosalicylowy, ich sole i estry

2918 21 00

2918 22 00

2918 23

21.10.2

Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole

21.10.20

Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole

21.10.20.0

Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole

2922 41 00

2922 42 00

2923

2924 11 00

2924 12 00

2924 19 00

2924 23 00

2924 24 00

2924 29

21.10.3

Laktony, gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne; sulfonamidy

21.10.31

Laktony, gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne

21.10.31.0

Laktony, gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne

z heteroatomem (-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina

i jej pochodne

2932 29

2933 11

2933 19

2933 21 00

2933 52 00

2933 53

2933 54 00

2933 55 00

2933 59

2933 69

2934 30

21.10.32

Sulfonamidy

21.10.32.0

Sulfonamidy

2935 00

21.10.4

Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane

21.10.40

Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane

21.10.40.0

Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów

i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane

2940 00 00

21.10.5

Prowitaminy, witaminy i hormony; glikozydy i alkaloidy roślinne oraz ich pochodne; antybiotyki

21.10.51

Prowitaminy, witaminy i ich pochodne

21.10.51.0

Prowitaminy, witaminy i ich pochodne

2936

21.10.52

Hormony i ich pochodne; poz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę