Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

6 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja D - Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych

201

Sekcja ta obejmuje:

 • wytwarzanie energii elektrycznej i paliw gazowych,

 • usługi w zakresie przesyłania energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej i gorącej wody za pomocą stałej infrastruktury (sieci) zasilającej i rurociągów (rozmiar sieci nie wpływa na zaklasyfikowanie),

 • usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej, gorącej wody itp. na terenach przemysłowych i w budynkach mieszkalnych,

 • usługi związane z handlem energią elektryczną oraz paliwami gazowymi w systemie sieciowym,

 • usługi dostarczania chłodnego powietrza i schłodzonej wody,

 • usługi dostarczania pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług zakładów wodociągowych i kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w działach 36 i 37,

 • usług instalowania liczników energii elektrycznej i cieplnej oraz wodomierzy i gazomierzy, sklasyfikowanych w 43.21.10,

 • sprzedaży hurtowej gazów skroplonych, sklasyfikowanej w 46.71.13.0,

 • sprzedaży detalicznej gazu w butlach, sklasyfikowanej w 47.00.85.0,

 • transportu gazu ziemnego rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.12.0,

 • odczytywania wskazań liczników energii elektrycznej i cieplnej ora z wskazań wodomierzy i gazomierzy, sklasyfikowanego w 82.99.19.0.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 35

ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA

I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

35.1

USŁUGI W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35.11

ENERGIA ELEKTRYCZNA

35.11.1

Energia elektryczna

35.11.10

Energia elektryczna

35.11.10.0

Energia elektryczna

2716 00 00

35.12

USŁUGI W ZAKRESIE PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35.12.1

Usługi w zakresie przesyłania energii elektrycznej

35.12.10

Usługi w zakresie przesyłania energii elektrycznej

35.12.10.0

Usługi w zakresie przesyłania energii elektrycznej

35.13

USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35.13.1

Usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej

35.13.10

Usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej

35.13.10.0

Usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej

35.14

USŁUGI ZWIĄZANE Z HANDLEM ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

35.14.1

Usługi związane z handlem energią elektryczną

35.14.10

Usługi związane z handlem energią elektryczną

35.14.10.0

Usługi związane z handlem energią elektryczną

35.2

GAZY WYTWORZONE; USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ PALIW GAZOWYCH

W SYSTEMIE SIECIOWYM

35.21

GAZ WYTWORZONY

35.21.1

Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gazy z ropy naftowej

35.21.10

Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gazy z ropy naftowej

35.21.10.0

Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gazy z ropy naftowej

2705 00 00

35.22

USŁUGI ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM

35.22.1

Usługi w zakr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę