Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

6 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja D - Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych

301

Sekcja ta obejmuje:

 • wytwarzanie energii elektrycznej i paliw gazowych,

 • usługi w zakresie przesyłania energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej i gorącej wody za pomocą stałej infrastruktury (sieci) zasilającej i rurociągów (rozmiar sieci nie wpływa na zaklasyfikowanie),

 • usługi związane z dystrybucją energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej, gorącej wody itp. na terenach przemysłowych i w budynkach mieszkalnych,

 • usługi związane z handlem energią elektryczną oraz paliwami gazowymi w systemie sieciowym,

 • usługi dostarczania chłodnego powietrza i schłodzonej wody,

 • usługi dostarczania pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług zakładów wodociągowych i kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w działach 36 i 37,

 • usług instalowania liczników energii elektrycznej i cieplnej oraz wodomierzy i gazomierzy, sklasyfikowanych w 43.21.10,

 • sprzedaży hurtowej gazów skroplonych, sklasyfikowanej w 46.71.13.0,

 • sprzedaży detalicznej gazu w butlach, sklasyfikowanej w 47.00.85.0,

 • transportu gazu ziemnego rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.12.0,

 • odczytywania wskazań liczników energii elektrycznej i cieplnej ora z wskazań wodomierzy i gazomierzy, sklasyfikowanego w 82.99.19.0.

POLECAMY

Symbol PKWiU

Nazwa grupowan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź