Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

5 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja E - Dostawa wody; ścieki i odpady oraz usługi związane z ich rekultywacją

340

Sekcja ta obejmuje:

 • wodę w postaci naturalnej,

 • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

 • handel wodą za pośrednictwem sieci wodociągowej,

 • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

 • osady ze ścieków kanalizacyjnych,

 • odpady,

 • usługi związane ze zbieraniem odpadów,

 • usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów,

 • usługi związane ze składowaniem odpadów,

 • usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,

 • usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych,

 • surowce wtórne,

 • usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych, wód powierzchniowych, powietrza, odkażaniem budynków, zakładów i terenów przemysłowych i inne usługi związane z rekultywacją.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej odpadów, włączając gromadzenie, segregowanie, pakowanie, itp. bez procesu przemysłowego, sklasyfikowanej w 46.77.10.0,

 • doradztwa w sprawach środowiska naturalnego, sklasyfikowanego w 74.90.13.0.

Uwagi dodatkowe:

 • sekcja ta obejmuje także transport, jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

POLECAMY

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 36

WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM

I DOSTARCZANIEM WODY

36.0

WODA W POSTACI NATUR...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź