Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

5 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja E - Dostawa wody; ścieki i odpady oraz usługi związane z ich rekultywacją

275

Sekcja ta obejmuje:

 • wodę w postaci naturalnej,

 • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

 • handel wodą za pośrednictwem sieci wodociągowej,

 • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

 • osady ze ścieków kanalizacyjnych,

 • odpady,

 • usługi związane ze zbieraniem odpadów,

 • usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów,

 • usługi związane ze składowaniem odpadów,

 • usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,

 • usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych,

 • surowce wtórne,

 • usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych, wód powierzchniowych, powietrza, odkażaniem budynków, zakładów i terenów przemysłowych i inne usługi związane z rekultywacją.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej odpadów, włączając gromadzenie, segregowanie, pakowanie, itp. bez procesu przemysłowego, sklasyfikowanej w 46.77.10.0,

 • doradztwa w sprawach środowiska naturalnego, sklasyfikowanego w 74.90.13.0.

Uwagi dodatkowe:

 • sekcja ta obejmuje także transport, jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 36

WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM

I DOSTARCZANIEM WODY

36.0

WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM

I DOSTARCZANIEM WODY

36.00

WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM

I DOSTARCZANIEM WODY

36.00.1

Woda w postaci naturalnej

36.00.11

Woda w postaci naturalnej zdatna do picia

36.00.11.0

Woda w postaci naturalnej zdatna do picia

-

36.00.12

Woda w postaci naturalnej niezdatna do picia

36.00.12.0

Woda w postaci naturalnej niezdatna do picia

-

36.00.2

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.20

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.20.0

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.3

Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.30

Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.30.0

Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

Dział 37

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH

37.0

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH

37.00

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH

37.00.1

Usługi związane ze ściek...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź