Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

4 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja F - Obiekty budowlane i roboty budowlane

198

Sekcja ta obejmuje:

  • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

  • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),

  • prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w 71.1,

  • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32,

  • usług związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych dla systemów bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe z późniejszym monitoringiem, sklasyfikowanych w 80.20.10.0.

Uwagi dodatkowe:

  • wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie niniejszego działu w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane z jego użyciem.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 41

BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

41.0

BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

41.00

BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

41.00.1

Budynki mieszkalne

41.00.10

Budynki mieszkalne

41.00.10.0

Budynki mieszkalne

-

41.00.2

Budynki niemieszkalne

41.00.20

Budynki niemieszkalne

41.00.20.0

Budynki niemieszkalne

-

41.00.3

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane

z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

41.00.30

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane

z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

41.00.4

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane

z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

41.00.40

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane

z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane

z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

Dział 42

BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

42.1

DROGI KOŁOWE I SZYNOWE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BU...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź