Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

2 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa

238

Sekcja ta obejmuje:

 • lądowy transport pasażerski i towarowy, rozkładowy lub nierozkładowy, z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (kursujących w obrębie miast i pomiędzy miastami), takich jak: kolej, metro oraz różne jednostki transportu drogowego (samochody, autobusy, autokary, tramwaje),

 • usługi w zakresie przewozów pasażerskich naziemnymi kolejkami linowymi, kolejkami linowymi, wyciągami orczykowymi i wyciągami narciarskimi,

 • usługi taksówek osobowych,

 • transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,

 • usługi związane z przeprowadzkami,

 • usługi skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu w miejscu innym niż kopalnia,

 • transport rurociągowy,

 • wodny transport pasażerski i towarowy, na pełnym morzu, wodach przybrzeżnych i śródlądowych,

 • lotniczy i kosmiczny transport pasażerski i towarowy,

 • wynajem samochodów osobowych i ciężarowych z kierowcą,

 • wynajem środków transportu wodnego i lotniczego z załogą,

 • magazynowanie i przechowywanie towarów,

 • usługi wspomagające transport,

 • usługi przeładunku towarów,

 • usługi pocztowe i kurierskie.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • przemieszczania drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskaniem, sklasyfikowanego w 02.40.10.4,

 • zamrażania żywności wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach w dziale 10,

 • usług dystrybucji gazu ziemnego w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 35.22.10.0,

 • usług dystrybucji pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 35.30.12.0,

 • usług dystrybucji wody samochodami cysternami i za pośrednictwem sieci wodociągowej, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,

 • transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 38.11.1 i 38.12.1,

 • usług świadczonych przez wagony sypialne, sklasyfikowanych w 55.90.13.0,

 • usług świadczonych przez wagony restauracyjne, sklasyfikowanych w 56.10.12.0,

 • usług pośrednictwa finansowego związanych z pocztową obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałymi operacjami finansowymi, sklasyfikowanych w 64.19,

 • wynajmowania samochodów ciężarowych bez kierowcy, sklasyfikowanego w 77.12.11.0,

 • wynajmowania środków transportu wodnego bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.10.0,

 • wynajmowania środków transportu lotniczego bez załogi, sklasyfikowanego w 77.35.10.0,

 • usług świadczonych przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa, sklasyfikowanych w 85.53.12.0,

 • transportu sanitarnego, sklasyfikowanego w 86.90.14.0,

 • usług mycia autobusów i innych pojazdów transportu lądowego, sklasyfikowanych w 81.29.19.0.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 49

TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY

49.1

TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY

49.10

TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY

49.10.1

Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.10.11

Transport kolejowy pasażerski wycieczkowy i turystyczny

49.10.11.0

Transport kolejowy pasażerski wycieczkowy i turystyczny

49.10.19

Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.10.19.0

Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.2

TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

49.20

TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

49.20.1

Transport kolejowy towarów

49.20.11

Transport kolejowy towarów w wagonach chłodniach

49.20.11.0

Transport kolejowy towarów w wagonach chłodniach

49.20.12

Transport kolejowy produktów naftowych w wagonach cysternach

49.20.12.0

Transport kolejowy produktów naftowych w wagonach cysternach

49.20.13

Transport kolejowy pozostałych cieczy i gazów w wagonach cysternach

49.20.13.0

Transport kolejowy pozostałych cieczy i gazów w wagonach cysternach

49.20.14

Transport kolejowy towarów w kontenerach

49.20.14.0

Transport kolejowy towarów w kontenerach

49.20.15

Transport kolejowy przesyłek pocztowych

49.20.15.0

Transport kolejowy przesyłek pocztowych

49.20.16

Transport kolejowy towarów masowych suchych

49.20.16.0

Transport kolejowy towarów masowych suchych

49.20.19

Transport kolejowy pozostałych towarów

49.20.19.0

Transport kolejowy pozostałych towarów

49.3

POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI

49.31

TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

49.31.1

Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.31.10

Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.31.10.0

Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.31.2

Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.31.21

Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski

49.31.21.0

Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski

49.31.22

Transport pasażerski różnymi środkami transportu, rozkładowy, miejski i podmiejski

49.31.22.0

Transport pasażerski różnymi środkami transportu, rozkładowy, miejski i podmiejski

49.32

USŁUGI TAKSÓWEK OSOBOWYCH

49.32.1

Usługi taksówek osobowych

49.32.11

Usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych

z kierowcą

49.32.11.0

Usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą

49.32.12

Wynajem samochodów osobowych z kierowcą

49.32.12.0

Wynajem samochodów osobowych z kierowcą

49.39

POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

49.39.1

Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany

49.39.11

Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy ogólnodostępny

49.39.11.0

Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy ogólnodostępny

49.39.12

Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy dla określonych grup użytkowników

49.39.12.0

Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy dla określonych grup użytkowników

49.39.13

Transport drogowy pasażerski, rozkładowy specjalizowany

49.39.13.0

Transport drogowy pasażerski, rozkładowy specjalizowany

49.39.2

Transport pasażerski kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi

49.39.20

Transport pasażerski kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi

49.39.20.0

Transport pasażerski kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi

49.39.3

Transport lądowy pasażerski, pozarozkładowy

49.39.31

Wynajem autobusów i autokarów z kierowcą

49.39.31.0

Wynajem autobusów i autokarów z kierowcą

49.39.32

Transport drogowy pasażerski, wycieczkowy i turystyczny

49.39.32.0

Transport drogowy pasażerski, wycieczkowy i turystyczny

49.39.33

Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, lokalny, włączając wynajem tego typu autobusów

49.39.33.0

Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, lokalny, włączając wynajem tego typu autobusów

49.39.34

Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, dalekobieżny, włączając wynajem tego typu autobusów

49.39.34.0

Transport drogowy autobusami, pozarozkładowy, dalekobieżny, włączając wynajem tego typu autobusów

49.39.35

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

49.39.35.0

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

49.39.39

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.39.39.0

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.4

TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI

49.41

TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

49.41.1

Transport drogowy towarów

49.41.11

Transport drogowy towarów samochodami chłodniami

49.41.11.0

Transport drogowy towarów samochodami chłodniami

49.41.12

Transport drogowy produktów naftowych cysternami

49.41.12.0

Transport drogowy produktów naftowych cysternami

49.41.13

Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami

49.41.13.0

Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami

49.41.14

Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach

49.41.14.0

Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach

49.41.15

Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych

49.41.15.0

Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych

49.41.16

Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt

49.41.16.0

Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt

49.41.17

Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

49.41.17.0

Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

49.41.18

Transport drogowy przesyłek pocztowych

49.41.18.0

Transport drogowy przesyłek pocztowych

49.41.19

Pozostały transport drogowy towarów

49.41.19.0

Pozostały transport drogowy towarów

49.41.2

Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

49.41.20

Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

49.41.20.0

Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

49.42

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI

49.42.1

Usługi związane z przeprowadzkami

49.42.11

Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych

49.42.11.0

Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych

49.42.19

Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami

49.42.19.0

Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami

49.5

TRANSPORT RUROCIĄGOWY

49.50

TRANSPORT RUROCIĄGOWY

49.50.1

Transport rurociągowy

49.50.11

Transport rurociągowy surowej lub rafinowanej ropy naftowej i produktów naftowych

49.50.11.0

Transport rurociągowy surowej lub rafinowanej ropy naftowej i produktów naftowych

49.50.12

Transport rurociągowy gazu ziemnego

49.50.12.0

Transport rurociągowy gazu ziemnego

49.50.19

Transport rurociągowy pozostałych towarów

49.50.19.0

Transport rurociągowy pozostałych towarów

Dział 50

TRANSPORT WODNY

50.1

TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI, WŁĄCZAJĄC ŻEGLUGĘ BLISKIEGO ZASIĘGU

50.10

TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI, WŁĄCZAJĄC ŻEGLUGĘ BLISKIEGO ZASIĘGU

50.10.1

Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu

50.10.11

Transport morski i przybrzeżny pasażerski, promowy

50.10.11.0

Transport morski i przybrzeżny pasażerski, promowy

50.10.12

Transport morski i przybrzeżny pasażerski wycieczkowcami obejmujący transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi

50.10.12.0

Transport morski i przybrzeżny pasażerski wycieczkowcami obejmujący transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi

50.10.19

Pozostały pasażerski transport morski i przybrzeżny

50.10.19.0

Pozostały pasażerski transport morski i przybrzeżny

50.10.2

Wynajem pasażerskich statków morskich i przybrzeżnych z załogą

50.10.20

Wynajem pasażerskich statków morskich i przybrzeżnych z załogą

50.10.20.0

Wynajem pasażerskich statków morskich i przybrzeżnych z załogą

50.2

TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW, WŁĄCZAJĄC ŻEGLUGĘ BLISKIEGO ZASIĘGU

50.20

TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW, WŁĄCZAJĄC ŻEGLUGĘ BLISKIEGO ZASIĘGU

50.20.1

Transport morski i przybrzeżny towarów, włączając żeglugę bliskiego zasięgu

50.20.11

Transport morski i przybrzeżny towarów zamrożonych lub schłodzonych statkami chłodniowcami

50.20.11.0

Transport morski i przybrzeżny towarów zamrożonych lub schłodzonych statkami chłodniowcami

50.20.12

Transport morski i przybrzeżny ropy naftowej tankowcami

50.20.12.0

Transport morski i przybrzeżny ropy naftowej tankowcami

50.20.13

Transport morski i przybrzeżny pozostałych cieczy i gazów tankowcami

50.20.13.0

Transport morski i przybrzeżny pozostałych cieczy i gazów tankowcami

50.20.14

Transport morski i przybrzeżny towarów w kontenerach

50.20.14.0

Transport morski i przybrzeżny towarów w kontenerach

50.20.15

Transport morski i przybrzeżny towarów masowych suchych

50.20.15.0

Transport morski i przybrzeżny towarów masowych suchych

50.20.19

Transport morski i przybrzeżny pozostałych towarów

50.20.19.1

Transport morski i przybrzeżny przesyłek pocztowych

50.20.19.9

Transport morski i przybrzeżny pozostałych towarów, gdzie indziej niesklasyfikowany

50.20.2

Wynajem statków morskich i przybrzeżnych do przewozu towarów, z załogą; usługi holowania i pchania w transporcie morskim i przybrzeżnym

50.20.21

Wynajem statków morskich i przybrzeżnych do przewozu towarów, z załogą

50.20.21.0

Wynajem statków morskich i przybrzeżnych do przewozu towarów, z załogą

50.20.22

Usługi holowania i pchania w transporcie morskim i przybrzeżnym

50.20.22.0

Usługi holowania i pchania w transporcie morskim i przybrzeżnym

50.3

TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI

50.30

TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI

50.30.1

Transport wodny śródlądowy pasażerski

50.30.11

Transport wodny śródlądowy pasażerski, promowy

50.30.11.0

Transport wodny śródlądowy pasażerski, promowy

50.30.12

Transport wodny śródlądowy pasażerski wycieczkowcami obejmujący transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi

50.30.12.0

Transport wodny śródlądowy pasażerski wycieczkowcami obejmujący transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi

50.30.13

Transport wodny śródlądowy pasażerski łodziami wycieczkowymi

50.30.13.0

Transport wodny śródlądowy pasażerski łodziami wycieczkowymi

50.30.19

Pozostały transport wodny śródlądowy pasażerski

50.30.19.0

Pozostały transport wodny śródlądowy pasażerski

50.30.2

Wynajem pasażerskich statków żeglugi śród...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę