Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

2 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa

369

Sekcja ta obejmuje:

 • lądowy transport pasażerski i towarowy, rozkładowy lub nierozkładowy, z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (kursujących w obrębie miast i pomiędzy miastami), takich jak: kolej, metro oraz różne jednostki transportu drogowego (samochody, autobusy, autokary, tramwaje),

 • usługi w zakresie przewozów pasażerskich naziemnymi kolejkami linowymi, kolejkami linowymi, wyciągami orczykowymi i wyciągami narciarskimi,

 • usługi taksówek osobowych,

 • transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,

 • usługi związane z przeprowadzkami,

 • usługi skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu w miejscu innym niż kopalnia,

 • transport rurociągowy,

 • wodny transport pasażerski i towarowy, na pełnym morzu, wodach przybrzeżnych i śródlądowych,

 • lotniczy i kosmiczny transport pasażerski i towarowy,

 • wynajem samochodów osobowych i ciężarowych z kierowcą,

 • wynajem środków transportu wodnego i lotniczego z załogą,

 • magazynowanie i przechowywanie towarów,

 • usługi wspomagające transport,

 • usługi przeładunku towarów,

 • usługi pocztowe i kurierskie.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • przemieszczania drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskaniem, sklasyfikowanego w 02.40.10.4,

 • zamrażania żywności wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach w dziale 10,

 • usług dystrybucji gazu ziemnego w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 35.22.10.0,

 • usług dystrybucji pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 35.30.12.0,

 • usług dystrybucji wody samochodami cysternami i za pośrednictwem sieci wodociągowej, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,

 • transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 38.11.1 i 38.12.1,

 • usług świadczonych przez wagony sypialne, sklasyfikowanych w 55.90.13.0,

 • usług świadczonych przez wagony restauracyjne, sklasyfikowanych w 56.10.12.0,

 • usług pośrednictwa finansowego związanych z pocztową obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałymi operacjami finansowymi, sklasyfikowanych w 64.19,

 • wynajmowania samochodów ciężarowych bez kierowcy, sklasyfikowanego w 77.12.11.0,

 • wynajmowania środków transportu wodnego bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.10.0,

 • wynajmowania środków transportu lotniczego bez załogi, sklasyfikowanego w 77.35.10.0,

 • usług świadczonych przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa, sklasyfikowanych w 85.53.12.0,

 • transportu sanitarnego, sklasyfikowanego w 86.90.14.0,

 • usług mycia autobusów i innych pojazdów transportu lądowego, sklasyfikowanych w 81.29.19.0.

POLECAMY

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 49

TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY

49.1

TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY

49.10

TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY

49.10.1

Transport kolejowy pasażerski międzymiast...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź