Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

2 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa

298

Sekcja ta obejmuje:

 • lądowy transport pasażerski i towarowy, rozkładowy lub nierozkładowy, z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (kursujących w obrębie miast i pomiędzy miastami), takich jak: kolej, metro oraz różne jednostki transportu drogowego (samochody, autobusy, autokary, tramwaje),

 • usługi w zakresie przewozów pasażerskich naziemnymi kolejkami linowymi, kolejkami linowymi, wyciągami orczykowymi i wyciągami narciarskimi,

 • usługi taksówek osobowych,

 • transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,

 • usługi związane z przeprowadzkami,

 • usługi skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu w miejscu innym niż kopalnia,

 • transport rurociągowy,

 • wodny transport pasażerski i towarowy, na pełnym morzu, wodach przybrzeżnych i śródlądowych,

 • lotniczy i kosmiczny transport pasażerski i towarowy,

 • wynajem samochodów osobowych i ciężarowych z kierowcą,

 • wynajem środków transportu wodnego i lotniczego z załogą,

 • magazynowanie i przechowywanie towarów,

 • usługi wspomagające transport,

 • usługi przeładunku towarów,

 • usługi pocztowe i kurierskie.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • przemieszczania drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskaniem, sklasyfikowanego w 02.40.10.4,

 • zamrażania żywności wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach w dziale 10,

 • usług dystrybucji gazu ziemnego w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 35.22.10.0,

 • usług dystrybucji pary wodnej i gorącej wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 35.30.12.0,

 • usług dystrybucji wody samochodami cysternami i za pośrednictwem sieci wodociągowej, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,

 • transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 38.11.1 i 38.12.1,

 • usług świadczonych przez wagony sypialne, sklasyfikowanych w 55.90.13.0,

 • usług świadczonych przez wagony restauracyjne, sklasyfikowanych w 56.10.12.0,

 • usług pośrednictwa finansowego związanych z pocztową obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałymi operacjami finansowymi, sklasyfikowanych w 64.19,

 • wynajmowania samochodów ciężarowych bez kierowcy, sklasyfikowanego w 77.12.11.0,

 • wynajmowania środków transportu wodnego bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.10.0,

 • wynajmowania środków transportu lotniczego bez załogi, sklasyfikowanego w 77.35.10.0,

 • usług świadczonych przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa, sklasyfikowanych w 85.53.12.0,

 • transportu sanitarnego, sklasyfikowanego w 86.90.14.0,

 • usług mycia autobusów i innych pojazdów transportu lądowego, sklasyfikowanych w 81.29.19.0.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 49

TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY

49.1

TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY

49.10

TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY

49.10.1

Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.10.11

Transport kolejowy pasażerski wycieczkowy i turystyczny

49.10.11.0

Transport kolejowy pasażerski wycieczkowy i turystyczny

49.10.19

Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.10.19.0

Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.2

TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

49.20

TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

49.20.1

Transport kolejowy towarów

49.20.11

Transport kolejowy towarów w wagonach chłodniach

49.20.11.0

Transport kolejowy towarów w wagonach chłodniach

49.20.12

Transport kolejowy produktów naftowych w wagonach cysternach

49.20.12.0

Transport kolejowy produktów naftowych w wagonach cysternach

49.20.13

Transport kolejowy pozostałych cieczy i gazów w wagonach cysternach

49.20.13.0

Transport kolejowy pozostałych cieczy i gazów w wagonach cysternach

49.20.14

Transport kolejowy towarów w kontenerach

49.20.14.0

Transport kolejowy towarów w kontenerach

49.20.15

Transport kolejowy przesyłek pocztowych

49.20.15.0

Transport kolejowy przesyłek pocztowych

49.20.16

Transport kolejowy towarów masowych suchych

49.20.16.0

Transport kolejowy towarów masowych suchych

49.20.19

Transport kolejowy pozostałych towarów

49.20.19.0

Transport kolejowy pozostałych towarów

49.3

POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI

49.31

TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

49.31.1

Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.31.10

Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.31.10.0

Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.31.2

Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.31.21

Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski

49.31.21.0

Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski

49.31.22

Transport pasażerski różnymi środkami transportu, rozkładowy, miejski i podmiejski

49.31.22.0

Transport pasażerski różnymi środkami transportu, rozkł...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź