Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

27 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja K - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

290

Sekcja ta obejmuje:

  • usługi finansowe, włączając ubezpieczenia, reasekurację, usługi związane z funduszami emerytalnymi oraz usługi pomocnicze w stosunku do usług finansowych,

  • usługi spółek holdingowych, trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • usług związanych z wyceną nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.16.0,

  • usług zarządzania holdingami, sklasyfikowanych w 70.10.10.0,

  • usług doradztwa w zakresie zarządzania finansami, z wyłączeniem podatków, sklasyfikowanych w 70.22.12.0,

  • usług w zakresie leasingu operacyjnego, sklasyfikowanych w dziale 77 w odpowiednich grupowaniach według rodzaju dzierżawionych dóbr,

  • usług ściągania należności płatniczych z tytułu roszczeń, odbioru płatności, takich jak: rachunki, czeki, weksle lub inne przekazy pieniężne, sklasyfikowanych w 82.91.12.0,

  • usług pakowania, zawijania, wysyłania czy przekazywania w inny sposób monet i banknotów w imieniu klientów, sklasyfikowanych w 82.92.10.0,

  • usług związanych z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanych w 94.99.20.0.

Uwagi dodatkowe:

  • wyrażenie „instytucje finansowe” użyte w określonych grupowaniach działu 64 odnosi się do banków (z wyłączeniem banku centralnego) oraz pozabankowych instytucji finansowych.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 64

USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

64.1

USŁUGI POŚREDNICTWA PIENIĘŻNEGO

64.11

US...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź