Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

27 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja K - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

198

Sekcja ta obejmuje:

  • usługi finansowe, włączając ubezpieczenia, reasekurację, usługi związane z funduszami emerytalnymi oraz usługi pomocnicze w stosunku do usług finansowych,

  • usługi spółek holdingowych, trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • usług związanych z wyceną nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.16.0,

  • usług zarządzania holdingami, sklasyfikowanych w 70.10.10.0,

  • usług doradztwa w zakresie zarządzania finansami, z wyłączeniem podatków, sklasyfikowanych w 70.22.12.0,

  • usług w zakresie leasingu operacyjnego, sklasyfikowanych w dziale 77 w odpowiednich grupowaniach według rodzaju dzierżawionych dóbr,

  • usług ściągania należności płatniczych z tytułu roszczeń, odbioru płatności, takich jak: rachunki, czeki, weksle lub inne przekazy pieniężne, sklasyfikowanych w 82.91.12.0,

  • usług pakowania, zawijania, wysyłania czy przekazywania w inny sposób monet i banknotów w imieniu klientów, sklasyfikowanych w 82.92.10.0,

  • usług związanych z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanych w 94.99.20.0.

Uwagi dodatkowe:

  • wyrażenie „instytucje finansowe” użyte w określonych grupowaniach działu 64 odnosi się do banków (z wyłączeniem banku centralnego) oraz pozabankowych instytucji finansowych.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 64

USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

64.1

USŁUGI POŚREDNICTWA PIENIĘŻNEGO

64.11

USŁUGI BANKU CENTRALNEGO

64.11.1

Usługi banku centralnego

64.11.10

Usługi banku centralnego

64.11.10.0

Usługi banku centralnego

64.19

POZOSTAŁE USŁUGI POŚREDNICTWA PIENIĘŻNEGO

64.19.1

Usługi związane z depozytami

64.19.11

Usługi związane z depozytami składanymi przez przedsiębiorstwa i deponentów instytucjonalnych

64.19.11.0

Usługi związane z depozytami składanymi przez przedsiębiorstwa i deponentów instytucjonalnych

64.19.12

Usługi związane z depozytami składanymi przez pozostałych deponentów

64.19.12.0

Usługi związane z depozytami składanymi przez pozostałych deponentów

64.19.2

Usługi udzielania pożyczek i kredytów przez instytucje finansowe

64.19.21

Usługi udzielania pożyczek i kredytów przemysłowych przez instytucje finansowe

64.19.21.0

Usługi udzielania pożyczek i kredytów przemysłowych przez instytucje finansowe

64.19.22

Usługi udzielania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych przez instytucje finansowe

64.19.22.0

Usługi udzielania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych przez instytucje finansowe

64.19.23

Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych przez instytucje finansowe

64.19.23.0

Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych przez instytucje finansowe

64.19.24

Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe przez instytucje finansowe

64.19.24.0

Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe przez instytucje finansowe

64.19.25

Usługi udzielania pożyczek i kredytów handlowych innych niż hipoteczne przez instytucje finansowe

64.19.25.0

Usługi udzielania pożyczek i kredytów handlowych innych...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź