Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

26 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja L - Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

278

Sekcja ta obejmuje:

  • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

  • wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

  • usługi agencji nieruchomości świadczone na zlecenie,

  • usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie (włącznie z usługami w zakresie wyceny).

Sekcja ta nie obejmuje:

  • realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.00,

  • podziału ziemi w celu jej ulepszenia, sklasyfikowanego w 42.99.29.0,

  • usług w zakresie zakwaterowania w hotelach, domach letnich, wynajmu pokoi gościnnych, pól namiotowych, kempingów i pozostałych obiektów i miejsc zakwaterowania na krótkie pobyty, sklasyfikowanych w dziale 55,

  • usług prawnych, sklasyfikowanych w 69.10.1,

  • usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach, włączając sprzątanie wnętrz, konserwacje i drobne naprawy, usuwanie śmieci, usługi ochrony, sklasyfikowanych w 81.10.10.0,

  • obsługi związanej z utrzymaniem porządku w takich obiektach, jak: bazy wojskowe, więzienia i inne obiekty, sklasyfikowanej w 81.10.10.0.

POLECAMY

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązani...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź