Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

25 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja M - Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne

195

Sekcja ta obejmuje:

 • usługi prawne,

 • usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu,

 • usługi doradztwa podatkowego,

 • usługi firm centralnych (head offices),

 • usługi doradztwa związane z zarządzaniem,

 • usługi architektoniczne i inżynierskie i związane z nimi doradztwo techniczne,

 • usługi w zakresie badań i analiz technicznych,

 • usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

 • usługi reklamowe,

 • usługi badania rynku i opinii publicznej,

 • usługi fotograficzne,

 • usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych,

 • usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne,

 • pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne wymagające wiedzy specjalistycznej,

 • usługi weterynaryjne.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 01.62.10.0,

 • usług strzyżenia owiec, sztucznego unasienniania, opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., sklasyfikowanych w 01.62.10.0,

 • realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.00,

 • wydawania map, atlasów i globusów, w formie drukowanej, sklasyfikowanego w 58.11.15.0 i 58.11.16.0,

 • usług związanych z produkcją promocyjnych lub reklamowych filmów i nagrań wideo, sklasyfikowanych w 59.11.12.0,

 • usług projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanych w 62.01.1,

 • usług holdingów finansowych, sklasyfikowanych w 64.20.10.0,

 • usług przesyłania pocztą materiałów reklamowych, sklasyfikowanych w 82.19.12.0,

 • usług związanych z organizacją targów, wystaw i pokazów handlowych, sklasyfikowanych w 82.30.1,

 • prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanego w 84.13.1,

 • usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.

Uwagi dodatkowe:

 • badania podstawowe – badania obejmujące działalność badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,

 • badania przemysłowe – badania obejmujące działalność badawczą podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na zastosowanie w praktyce,

 • prace rozwojowe – prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych. Prace te nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do wyrobów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet wtedy gdy zmiany te mają charakter ulepszeń.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 69

USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO

69.1

USŁUGI PRAWNE

69.10

USŁUGI PRAWNE

69.10.1

Usługi prawne

69.10.11

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego

69.10.11.0

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego

69.10.12

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego

69.10.12.0

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego

69.10.13

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy

69.10.13.0

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy

69.10.14

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego

69.10.14.0

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego

69.10.15

Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej

69.10.15.0

Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej

69.10.16

Usługi notarialne

69.10.16.0

Usługi notarialne

69.10.17

Usługi arbitrażowe i pojednawcze

69.10.17.0

Usługi arbitrażowe i pojednawcze

69.10.18

Usługi prawne związane z aukcjami

69.10.18.0

Usługi prawne związane z aukcjami

69.10.19

Pozostałe usługi prawne

69.10.19.0

Pozostałe usługi prawne

69.2

USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I W ZAKRESIE AUDYTU; USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO

69.20

USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I W ZAKRESIE AUDYTU; USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO

69.20.1

Usługi w zakresie audytu finansowego

69.20.10

Usługi w zakresie audytu finansowego

69.20.10.0

Usługi w zakresie audytu finansowego

69.20.2

Usługi rachunkowo-księgowe

69.20.21

Usługi sprawdzania rachunków

69.20.21.0

Usługi sprawdzania rachunków

69.20.22

Usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych

69.20.22.0

Usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych

69.20.23

Usługi w zakresie księgowości

69.20.23.0

Usługi w zakresie księgowości

69.20.24

Usługi sporządzania listy płac

69.20.24.0

Usługi sporządzania listy płac

69.20.29

Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe

69.20.29.0

Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe

69.20.3

Usługi doradztwa podatkowego

69.20.31

Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych,

dla przedsiębiorstw

69.20.31.0

Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw

69.20.32

Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych

69.20.32.0

Usługi doradztwa podatkowego i prz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź