Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

25 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja M - Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne

271

Sekcja ta obejmuje:

 • usługi prawne,

 • usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu,

 • usługi doradztwa podatkowego,

 • usługi firm centralnych (head offices),

 • usługi doradztwa związane z zarządzaniem,

 • usługi architektoniczne i inżynierskie i związane z nimi doradztwo techniczne,

 • usługi w zakresie badań i analiz technicznych,

 • usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

 • usługi reklamowe,

 • usługi badania rynku i opinii publicznej,

 • usługi fotograficzne,

 • usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych,

 • usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne,

 • pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne wymagające wiedzy specjalistycznej,

 • usługi weterynaryjne.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 01.62.10.0,

 • usług strzyżenia owiec, sztucznego unasienniania, opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., sklasyfikowanych w 01.62.10.0,

 • realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.00,

 • wydawania map, atlasów i globusów, w formie drukowanej, sklasyfikowanego w 58.11.15.0 i 58.11.16.0,

 • usług związanych z produkcją promocyjnych lub reklamowych filmów i nagrań wideo, sklasyfikowanych w 59.11.12.0,

 • usług projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanych w 62.01.1,

 • usług holdingów finansowych, sklasyfikowanych w 64.20.10.0,

 • usług przesyłania pocztą materiałów reklamowych, sklasyfikowanych w 82.19.12.0,

 • usług związanych z organizacją targów, wystaw i pokazów handlowych, sklasyfikowanych w 82.30.1,

 • prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanego w 84.13.1,

 • usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.

Uwagi dodatkowe:

 • badania podstawowe – badania obejmujące działalność badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,

 • badania przemysłowe – badania obejmujące działalność badawczą podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na zastosowanie w praktyce,

 • prace rozwojowe – prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych. Prace te nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do wyrobów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet wtedy gdy zmiany te mają charakter ulepszeń.

POLECAMY

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 69

USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO

69.1

USŁUGI PRAWNE

69.10

USŁUGI PRAWNE

69.10.1

Usługi prawne

69.10.11

Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego

69.10.11.0

Usługi do...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź