Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

24 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja N - Usługi administrowania i usługi wspierające

206

Sekcja ta obejmuje:

 • wynajem i dzierżawę środków transportu bez obsługi,

 • wynajem i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego,

 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń bez obsługi,

 • dzierżawę produktów objętych prawem własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

 • usługi związane z zatrudnieniem,

 • usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych,

 • usługi w zakresie rezerwacji i usługi z nią związane,

 • usługi detektywistyczne i ochroniarskie,

 • usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i obiektach przemysłowych,

 • usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni,

 • usługi centrów telefonicznych (call center),

 • usługi świadczone przez agencje inkasa i biura kredytowe,

 • usługi związane z pakowaniem,

 • usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, niewymagające specjalistycznej wiedzy.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług czyszczenia obiektów rolniczych (kurników, chlewni itp.), sklasyfikowanych w 01.62.10.0,

 • usług czyszczenia budynków z zewnątrz w powiązaniu z wykończeniem budynku, sklasyfikowanych w 43.39.19.0,

 • dzierżawy praw do prac chronionych prawem autorskim (książki, utwory muzyczne, oprogramowanie, gry komputerowe), sklasyfikowanej w działach 58 i 59,

 • usług leasingu finansowego, sklasyfikowanych w 64.91.10.0,

 • wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanego w 68.20.1,

 • usług zarządzania prawami autorskimi i dochodami z nimi związanymi (z wyłączeniem praw filmowych i artystycznych), sklasyfikowanych w 74.90.20.0,

 • usług związanych z organizacją konferencji i kongresów, sklasyfikowanych w 82.30.11.0,

 • usług w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanych w 84.24.1,

 • usług przewodników wędkarskich, myśliwskich i górskich, sklasyfikowanych w 93.19.13.0,

 • wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29,

 • wypożyczania bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów przez pralnie, sklasyfikowanego w 96.01.19.0,

 • wynajmu maszyn i urządzeń z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach zgodnie z czynnościami na nich wykonywanymi, np. w budownictwie (sekcja F), transporcie (sekcja H).

Uwagi dodatkowe:

 • usługi ochroniarskie w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, obejmują także ich sprzedaż, instalację i naprawę, ale tylko w przypadku, gdy są świadczone łącznie z niniejszą usługą.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 77

WYNAJEM I DZIERŻAWA

77.1

WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY

77.11

WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK, BEZ KIEROWCY

77.11.1

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy

77.11.10

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy

77.11.10.0

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy

77.12

WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

(Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY

77.12.1

WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

(Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY

77.12.11

Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych bez kierowcy

77.12.11.0

Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych bez kierowcy

77.12.19

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy

77.12.19.0

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy

77.2

WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

77.21

WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

77.21.1

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.21.10

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.21.10.0

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.22

WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO I PŁYT CD, DVD ITP.

77.22.1

Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.

77.22.10

Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.

77.22.10.0

Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.

77.29

WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO

I DOMOWEGO

77.29.1

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.29.11

Wypożyczanie i dzierżawa telewizorów, odbiorników radiowych, odtwarzaczy wideo oraz związanego z nimi wyposażenia i akcesoriów

77.29.11.0

Wypożyczanie i dzierżawa telewizorów, odbiorników radiowych, odtwarzaczy wideo oraz związanego z nimi wyposażenia i akcesoriów

77.29.12

Wypożyczanie i dzierżawa mebli i pozostałych artykułów ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź