Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

24 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja N - Usługi administrowania i usługi wspierające

263

Sekcja ta obejmuje:

 • wynajem i dzierżawę środków transportu bez obsługi,

 • wynajem i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego,

 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń bez obsługi,

 • dzierżawę produktów objętych prawem własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

 • usługi związane z zatrudnieniem,

 • usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych,

 • usługi w zakresie rezerwacji i usługi z nią związane,

 • usługi detektywistyczne i ochroniarskie,

 • usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i obiektach przemysłowych,

 • usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni,

 • usługi centrów telefonicznych (call center),

 • usługi świadczone przez agencje inkasa i biura kredytowe,

 • usługi związane z pakowaniem,

 • usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, niewymagające specjalistycznej wiedzy.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług czyszczenia obiektów rolniczych (kurników, chlewni itp.), sklasyfikowanych w 01.62.10.0,

 • usług czyszczenia budynków z zewnątrz w powiązaniu z wykończeniem budynku, sklasyfikowanych w 43.39.19.0,

 • dzierżawy praw do prac chronionych prawem autorskim (książki, utwory muzyczne, oprogramowanie, gry komputerowe), sklasyfikowanej w działach 58 i 59,

 • usług leasingu finansowego, sklasyfikowanych w 64.91.10.0,

 • wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanego w 68.20.1,

 • usług zarządzania prawami autorskimi i dochodami z nimi związanymi (z wyłączeniem praw filmowych i artystycznych), sklasyfikowanych w 74.90.20.0,

 • usług związanych z organizacją konferencji i kongresów, sklasyfikowanych w 82.30.11.0,

 • usług w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanych w 84.24.1,

 • usług przewodników wędkarskich, myśliwskich i górskich, sklasyfikowanych w 93.19.13.0,

 • wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29,

 • wypożyczania bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów przez pralnie, sklasyfikowanego w 96.01.19.0,

 • wynajmu maszyn i urządzeń z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach zgodnie z czynnościami na nich wykonywanymi, np. w budownictwie (sekcja F), transporcie (sekcja H).

Uwagi dodatkowe:

 • usługi ochroniarskie w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, obejmują także ich sprzedaż, instalację i naprawę, ale tylko w przypadku, gdy są świadczone łącznie z niniejszą usługą.

POLECAMY

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 77

WYNAJEM I DZIERŻAWA

77.1

WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY

77.11

WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK, BEZ KIEROWCY

7...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź