Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

24 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja N - Usługi administrowania i usługi wspierające

174

Sekcja ta obejmuje:

 • wynajem i dzierżawę środków transportu bez obsługi,

 • wynajem i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego,

 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń bez obsługi,

 • dzierżawę produktów objętych prawem własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

 • usługi związane z zatrudnieniem,

 • usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych,

 • usługi w zakresie rezerwacji i usługi z nią związane,

 • usługi detektywistyczne i ochroniarskie,

 • usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i obiektach przemysłowych,

 • usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni,

 • usługi centrów telefonicznych (call center),

 • usługi świadczone przez agencje inkasa i biura kredytowe,

 • usługi związane z pakowaniem,

 • usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, niewymagające specjalistycznej wiedzy.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług czyszczenia obiektów rolniczych (kurników, chlewni itp.), sklasyfikowanych w 01.62.10.0,

 • usług czyszczenia budynków z zewnątrz w powiązaniu z wykończeniem budynku, sklasyfikowanych w 43.39.19.0,

 • dzierżawy praw do prac chronionych prawem autorskim (książki, utwory muzyczne, oprogramowanie, gry komputerowe), sklasyfikowanej w działach 58 i 59,

 • usług leasingu finansowego, sklasyfikowanych w 64.91.10.0,

 • wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanego w 68.20.1,

 • usług zarządzania prawami autorskimi i dochodami z nimi związanymi (z wyłączeniem praw filmowych i artystycznych), sklasyfikowanych w 74.90.20.0,

 • usług związanych z organizacją konferencji i kongresów, sklasyfikowanych w 82.30.11.0,

 • usług w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanych w 84.24.1,

 • usług przewodników wędkarskich, myśliwskich i górskich, sklasyfikowanych w 93.19.13.0,

 • wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29,

 • wypożyczania bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów przez pralnie, sklasyfikowanego w 96.01.19.0,

 • wynajmu maszyn i urządzeń z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach zgodnie z czynnościami na nich wykonywanymi, np. w budownictwie (sekcja F), transporcie (sekcja H).

Uwagi dodatkowe:

 • usługi ochroniarskie w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, obejmują także ich sprzedaż, instalację i naprawę, ale tylko w przypadku, gdy są świadczone łącznie z niniejszą usługą.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 77

WYNAJEM I DZIERŻAWA

77.1

WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY

77.11

WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK, BEZ KIEROWCY

77.11.1

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy

77.11.10

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy

77.11.10.0

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy

77.12

WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

(Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY

77.12.1

WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

(Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), BEZ KIEROWCY

77.12.11

Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych bez kierowcy

77.12.11.0

Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych bez kierowcy

77.12.19

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy

77.12.19.0

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy

77.2

WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

77.21

WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

77.21.1

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.21.10

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.21.10.0

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.22

WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO I PŁYT CD, DVD ITP.

77.22.1

Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.

77.22.10

Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.

77.22.10.0

Wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD itp.

77.29

WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO

I DOMOWEGO

77.29.1

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.29.11

Wypożyczanie i dzierżawa telewizorów, odbiorników radiowych, odtwarzaczy wideo oraz związanego z nimi wyposażenia i akcesoriów

77.29.11.0

Wypożyczanie i dzierżawa telewizorów, odbiorników radiowych, odtwarzaczy wideo oraz związanego z nimi wyposażenia i akcesoriów

77.29.12

Wypożyczanie i dzierżawa mebli i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego

77.29.12.0

Wypożyczanie i dzierżawa mebli i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego

77.29.13

Wypożyczanie i dzierżawa instrumentów muzycznych

77.29.13.0

Wypożyczanie i dzierżawa instrumentów muzycznych

77.29.14

Wypożyczanie pościeli, obrusów, serwet

77.29.14.0

Wypożyczanie pościeli, obrusów, serwet

77.29.15

Wypożyczanie i dzierżawa wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia

77.29.15.0

Wypożyczanie i dzierżawa wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia

77.29.16

Wypożyczanie i dzierżawa maszyn i sprzętu do majsterkowania

77.29.16.0

Wypożyczanie i dzierżawa maszyn i sprzętu do majsterkowania

77.29.19

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych

77.29.19.0

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych

77.3

WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

77.31

WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, BEZ OBSŁUGI

77.31.1

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi

77.31.10

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi

77.31.10.0

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi

77.32

WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, BEZ OBSŁUGI

77.32.1

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi

77.32.10

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi

77.32.10.0

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi

77.33

WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH (WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY), BEZ OBSŁUGI

77.33.1

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (włączając komputery), bez obsługi

77.33.11

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów), bez obsługi

77.33.11.0

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych (z wyłączeniem komputerów), bez obsługi

77.33.12

Wynajem i dzierżawa komputerów

77.33.12.0

Wynajem i dzierżawa komputerów

77.34

WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO, BEZ ZAŁOGI

77.34.1

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, bez załogi

77.34.10

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, bez załogi

77.34.10.0

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, bez załogi

77.35

WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO, BEZ ZAŁOGI

77.35.1

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi

77.35.10

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi

77.35.10.0

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi

77.39

WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH, BEZ OBSŁUGI

77.39.1

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi

77.39.11

Wynajem i dzierżawa pojazdów szynowych, bez obsługi

77.39.11.0

Wynajem i dzierżawa pojazdów szynowych, bez obsługi

77.39.12

Wynajem i dzierżawa kontenerów

77.39.12.0

Wynajem i dzierżawa kontenerów

77.39.13

Wynajem i dzierżawa motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy

77.39.13.0

Wynajem i dzierżawa motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy

77.39.14

Wynajem i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego bez operatora

77.39.14.0

Wynajem i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego bez operatora

77.39.19

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi

77.39.19.0

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi

77.4

DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,

Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

77.40

DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,

Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

77.40.1

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

77.40.11

Dzierżawa praw do korzystania z efektów prac badawczo-rozwojowych

77.40.11.0

Dzierżawa praw do korzystania z efektów prac badawczo-rozwojowych

77.40.12

Dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy

77.40.12.0

Dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy

77.40.13

Dzierżawa praw do badania i oceny minerałów

77.40.13.0

Dzierżawa praw do badania i oceny minerałów

77.40.19

Dzierżawa praw do korzystania z pozostałej własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

77.40.19.0

Dzierżawa praw do korzystania z pozostałej własności intelektualnej i podobnych produktów,

z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Dział 78

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

78.1

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

78.10

USŁUGI ZWIĄZANE Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

78.10.1

Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy

78.10.11

Usługi wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze

78.10.11.0

Usługi wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze

78.10.12

Usługi wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze

78.10.12.0

Usługi wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze

78.2

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ

78.20

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ

78.20.1

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej

78.20.11

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania operatorów komputerowych i pracowników telekomunikacyjnych

78.20.11.0

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania operatorów komputerowych i pracowników telekomunikacyjnych

78.20.12

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pozostałego biurowego personelu pomocniczego

78.20.12.0

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pozostałego biurowego personelu pomocniczego

78.20.13

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników handlowych

78.20.13.0

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników handlowych

78.20.14

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników przemysłowych do prac związanych z transportem, magazynowaniem lub logistyką

78.20.14.0

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników przemysłowych do prac związanych z transportem, magazynowaniem lub logistyką

78.20.15

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników do pracy w hotelarstwie i gastronomii

78.20.15.0

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pracowników do pracy w hotelarstwie i gastronomii

78.20.16

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania personelu medycznego

78.20.16.0

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania personelu medycznego

78.20.19

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pozostałego personelu

78.20.19.0

Usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej w zakresie dostarczania pozostałego personelu

78.3

POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

78.30

POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

78.30.1

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników

78.30.11

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem operatorów komputerowych i pracowników telekomunikacyjnych

78.30.11.0

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem operatorów komputerowych i pracowników telekomunikacyjnych

78.30.12

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pozostałego biurowego personelu pomocniczego

78.30.12.0

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pozostałego biurowego personelu pomocniczego

78.30.13

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników handlowych

78.30.13.0

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników handlowych

78.30.14

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników przemysłowych do prac związanych z transportem, magazynowaniem lub logistyką

78.30.14.0

Pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników przemysłowych do prac związanych

z transportem...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę