Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

23 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja O - Usługi administracji publicznej i obrony narodowej

268

Sekcja ta obejmuje:

 • usługi ustawodawcze i wykonawcze prowadzone przez centralne i naczelne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej i organy samorządowe w zakresie sprawowania funkcji wewnętrznej państwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej, kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostałej socjalnej,

 • usługi związane ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych i obronności,

 • usługi w sferze ochrony bezpieczeństwa państwa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 • usługi wymiaru sprawiedliwości łącznie z wykonywaniem wyroków sądowych, z wyłączeniem usług komorników,

 • usługi państwowej i ochotniczej straży pożarnej,

 • usługi związane z obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów w lasach, sklasyfikowanych w 02.40.10.3,

 • usług gaszenia pożarów szybów ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.11.0,

 • usług związanych z zarządzaniem budynkami stanowiącymi własność rządową lub zajmowanymi przez instytucje rządowe, sklasyfikowanych w 68.20.12.0, 68.32.13.0,

 • usług związanych z doradztwem i reprezentacją w sprawach cywilnych, karnych i innych, sklasyfikowanych w 69.10.1,

 • usług laboratoriów policyjnych, sklasyfikowanych w 71.20.19.0,

 • usług edukacyjnych, sklasyfikowanych w dziale 85,

 • usług związanych z ochroną zdrowia ludzkiego, sklasyfikowanych w dziale 86,

 • usług pomocy społecznej, sklasyfikowanych w działach 87 i 88,

 • usług świadczonych dla uchodźców z rejonów katastrof lub konfliktów, sklasyfikowanych w 88.99.19.0,

 • usług archiwów rządowych, sklasyfikowanych w 91.01.12.0.

POLECAMY

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 84

USŁUGI ADMINISTR...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź