Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

23 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja O - Usługi administracji publicznej i obrony narodowej

175

Sekcja ta obejmuje:

 • usługi ustawodawcze i wykonawcze prowadzone przez centralne i naczelne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej i organy samorządowe w zakresie sprawowania funkcji wewnętrznej państwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej, kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostałej socjalnej,

 • usługi związane ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych i obronności,

 • usługi w sferze ochrony bezpieczeństwa państwa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 • usługi wymiaru sprawiedliwości łącznie z wykonywaniem wyroków sądowych, z wyłączeniem usług komorników,

 • usługi państwowej i ochotniczej straży pożarnej,

 • usługi związane z obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów w lasach, sklasyfikowanych w 02.40.10.3,

 • usług gaszenia pożarów szybów ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.11.0,

 • usług związanych z zarządzaniem budynkami stanowiącymi własność rządową lub zajmowanymi przez instytucje rządowe, sklasyfikowanych w 68.20.12.0, 68.32.13.0,

 • usług związanych z doradztwem i reprezentacją w sprawach cywilnych, karnych i innych, sklasyfikowanych w 69.10.1,

 • usług laboratoriów policyjnych, sklasyfikowanych w 71.20.19.0,

 • usług edukacyjnych, sklasyfikowanych w dziale 85,

 • usług związanych z ochroną zdrowia ludzkiego, sklasyfikowanych w dziale 86,

 • usług pomocy społecznej, sklasyfikowanych w działach 87 i 88,

 • usług świadczonych dla uchodźców z rejonów katastrof lub konfliktów, sklasyfikowanych w 88.99.19.0,

 • usług archiwów rządowych, sklasyfikowanych w 91.01.12.0.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 84

USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ;

USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

84.1

USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

84.11

USŁUGI KIEROWANIA PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

84.11.1

Usługi kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej

84.11.11

Usługi ustawodawcze i wykonawcze

84.11.11.0

Usługi ustawodawcze i wykonawcze

84.11.12

Usługi finansowe i podatkowe

84.11.12.0

Usługi finansowe i podatkowe

84.11.13

Usługi planowania społeczno-gospodarczego oraz usługi statystyczne

84.11.13.0

Usługi planowania społeczno-gospodarczego oraz usługi statystyczne

84.11.14

Usługi rządu na rzecz badań podstawowych

84.11.14.0

Usługi rządu na rzecz badań podstawowych

84.11.19

Pozostałe usługi kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej

84.11.19.0

Pozostałe usługi kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej

84.11.2

Usługi pomocnicze świadczone na rzecz rządu

84.11.21

Usługi pomocnicze w zakresie polityki personalnej świadczone na rzecz rządu

84.11.21.0

Usługi pomocnicze w zakresie polityki personalnej świadczone na rzecz rządu

84.11.29

Pozostałe usługi pomocnicze świadczone na rzecz rządu

84.11.29.0

Pozostałe usługi pomocnicze świadczone na rzecz rządu

84.12

USŁUGI KIEROWANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ I POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

84.12.1

Usługi kierowania w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą

i pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

84.12.11

Usługi administracji publicznej w zakresie edukacji

84.12.11.0

Usługi administracji publicznej w zakresie edukacji

84.12.12

Usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia

84.12.12.0

Usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia

84.12.13

Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki mieszkaniowej

84.12.13.0

Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki mieszkaniowej

84.12.14

Usługi administracji publicznej w zakresie rekreacji, kultury i religii

84.12.14.0

Usługi administracji publicznej w zakresie rekreacji, kultury i religii

84.13

USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WSPOMAGAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA

84.13.1

Usługi administracji publicznej wspomagające efektywność gospodarowania

84.13.11

Usługi administracji publicznej w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i myślistwa

84.13.11.0

Usługi administracji publicznej w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i myślistwa

84.13.12

Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki paliwowej i energetycznej

84.13.12.0

Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki paliwowej i energetycznej

84.13.13

Usługi administracji publicznej w zakresie zasobów mineralnych i górnictwa, produkcji

i budownictwa

84.13.13.0

Usługi administracji publicznej w zakresie zasobów mineralnych i górnictwa, produkcji

i budownictwa

84.13.14

Usługi administracji publicznej w zakresie transportu i łączności

84.13.14.0

Usługi administracji publicznej w zakresie transportu i łączności

84.13.15

Usługi administracji publicznej w zakresie dystrybucji i zaopatrzenia, hotelarstwa

i gastronomii

84.13.15.0

Usługi administracji publicznej w zakresie dystrybucji i zaopatrzenia, hotelarstwa i gastronomii

84.13.16

Usługi administracji publicznej w zakresie turystyki

84.13.16.0

Usługi administracji publicznej w zakresie turystyki

84.13.17

Usługi administracji publicznej w zakresie wielokierunkowych programów rozwoju

84.13.17.0

Usługi administracji publicznej w zakresie wielokierunkowych programów rozwoju

84.13.18

Usługi a...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę