Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

21 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja Q - Usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

287

Sekcja ta obejmuje:

 • usługi w zakresie opieki zdrowotnej,

 • usługi pomocy społecznej.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług w zakresie badań i analiz laboratoryjnych innych niż medyczne, sklasyfikowanych w 71.20.1,

 • usług w zakresie badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanych w 71.20.11.0,

 • usług weterynaryjnych, sklasyfikowanych w 75.00.1,

 • usług wojskowych szpitali polowych, sklasyfikowanych w 84.22.11.0,

 • usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.1,

 • usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sklasyfikowanych w 85.60.10.0,

 • transportu chorych, bez użycia sprzętu do ratowania życia ani udziału personelu medycznego, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach sekcji H.

Uwagi dodatkowe:

 • usługi świadczone przez szpitale są nastawione głównie na obsługę pacjentów przebywających w szpitalach i są prowadzone pod bezpośrednim nadzorem lekarzy,

 • usługi w zakresie praktyki lekarskiej mogą być prowadzone w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

POLECAMY

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 86

USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

86.1

USŁU...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź