Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

20 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja R - Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne

192

Sekcja ta obejmuje:

  • szeroki zakres usług kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, włączając usługi świadczone przez artystów wykonawców, muzea, biblioteki i archiwa, usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • usług sprzedaży i organizowania wystaw świadczonych przez handlowe galerie sztuki, sklasyfikowanych w 47.00.69.0,

  • usług agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanych w 74.90.20.0,

  • usług w zakresie dzierżawy książek, sklasyfikowanych w 77.29.19.0,

  • usług agencji biletowych, sklasyfikowanych w 79.90.39.0,

  • archiwizacji i usług niszczenia dokumentów wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanych w 82.19.13.0,

  • usług indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanych w 85.51.10.0.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 90

USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE

90.0

USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE

90.01

USŁUGI ARTYSTÓW WYKONAWCÓW

90.01.1

Usługi artystów wykonawców

90.01.10

Usługi artystów wykonawców

90.01.10.0

Usługi artystów wykonawców

90.02

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE WYSTAWIANIE WIDOWISK ARTYSTYCZNYCH

90.02.1

Usługi wspomagające wystawianie widowisk artystycznych

90.02.11

Usługi produkcji i wystawiania widowisk artystycznych

90.02.11.0

Usługi produkcji i wystawiania widowisk artystycznych

90.02.12

Usługi promocji i organizacji widowisk artystycznych

90.02.12.0

Usługi promocji i organizacji widowisk artystycznych

90.02.19

Pozostałe usługi wspomagające produkcję lub wystawianie widowisk artystycznych

90.02.19.1

Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną,

z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej

90.02.19.2

Usługi świadczone przez artystów realizujących widowiska artystyczne, z wyłączeniem artystów wykonawców

90.02.19.3

Usługi świadczone przez pozostałych realizatorów widowisk artystycznych

90.02.19.9

Pozostałe usługi wspomagające produkcję lub wystawianie widowisk artystycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

90.03

USŁUGI W ZAKRESIE ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ

90.03.1

Usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej

90.03.11

Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów,

z wyłączeniem artystów wykonawców

90.03.11.0

Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów,

z wyłączeniem artystów wykonawców

90.03.12

Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy

90.03.12.0

Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów,

z wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy

-

90.03.13

Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy

90.03.13.0

Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy

9701 10 00

9701 90 00

9702 00 00

9703 00 00

90.04

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

90.04.1

Usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych

90.04.10

Usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych

90.04.10.0

Usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych

Dział 91

USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI

W ZAKRESIE KULTURY

91.0

USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY

91.01

USŁUGI BIBLIOTEK I ARCHIWÓW

91.01.1

Usługi bibliotek i archiwów

91.01.11

Usługi bibliotek

91.01.11.0

Usługi bibliotek

91.01.12

Usługi archiwów

91.01.12.0

Usługi archiwów

91.02

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ MUZEA

91.02.1

Usługi świadczone przez muzea

91.02.10

Usługi świadczone przez muzea

91.02.10.0

Usługi świadczone przez muzea

91.02.2

Zbiory muzealne

91.02.20

Zbiory muzealne

91.02.20.0

Zbiory muzealne

9704 00 00

9705 00 00

9706 00 00

91.03

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

91.03.1

Usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.03.10

Usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.03.10.0

Usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04

USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY

91.04.1

Usługi związane z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów

i obiektów ochrony przyrody

91.04.11

Usługi związane z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych

91.04.11.0

Usługi związane z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych

91.04.12

Usługi związane z działalnością obszarów i obiektów ochrony przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody

91.04.12.0

Usługi związane z działalnością obszarów i obiektów ochrony przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody

Dział 92

USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

92.0

USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWY...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę