Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

20 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja R - Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne

306

Sekcja ta obejmuje:

  • szeroki zakres usług kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, włączając usługi świadczone przez artystów wykonawców, muzea, biblioteki i archiwa, usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • usług sprzedaży i organizowania wystaw świadczonych przez handlowe galerie sztuki, sklasyfikowanych w 47.00.69.0,

  • usług agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanych w 74.90.20.0,

  • usług w zakresie dzierżawy książek, sklasyfikowanych w 77.29.19.0,

  • usług agencji biletowych, sklasyfikowanych w 79.90.39.0,

  • archiwizacji i usług niszczenia dokumentów wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanych w 82.19.13.0,

  • usług indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanych w 85.51.10.0.

POLECAMY

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 90

USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE

9...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź