Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sekcja ta obejmuje:

 • usługi świadczone przez organizacje członkowskie,

 • usługi naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego,

 • usługi naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego,

 • usługi prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

 • usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne,

 • usługi pogrzebowe i pokrewne,

 • usługi związane z poprawą kondycji fizycznej,

 • pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług naprawy broni sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanych w 33.11.14.0,

 • usług naprawy i konserwacji fotokopiarek, kalkulatorów, sklasyfikowanych w 33.12.16.0,

 • usług naprawy ręcznych narzędzi mechanicznych, sklasyfikowanych w 33.12.17.0,

 • usług naprawy zegarów kontrolnych, datowników, zamków z regulatorem czasowym i podobnej aparatury do rejestrowania czasu, sklasyfikowanych w 33.13.11.0,

 • usług parkingowych, sklasyfikowanych w 52.21.24.0,

 • usług edukacyjnych świadczonych przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanych w dziale 85,

 • usług w zakresie opieki zdrowotnej takich jak lifting twarzy, sklasyfikowanych w 86.10.11.0,

 • usług naprawy i renowacji prac artystycznych, sklasyfikowanych w 90.03.11.0.

POLECAMY

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 94

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁO...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź