Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sekcja ta obejmuje:

 • usługi świadczone przez organizacje członkowskie,

 • usługi naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego,

 • usługi naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego,

 • usługi prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

 • usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne,

 • usługi pogrzebowe i pokrewne,

 • usługi związane z poprawą kondycji fizycznej,

 • pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • usług naprawy broni sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanych w 33.11.14.0,

 • usług naprawy i konserwacji fotokopiarek, kalkulatorów, sklasyfikowanych w 33.12.16.0,

 • usług naprawy ręcznych narzędzi mechanicznych, sklasyfikowanych w 33.12.17.0,

 • usług naprawy zegarów kontrolnych, datowników, zamków z regulatorem czasowym i podobnej aparatury do rejestrowania czasu, sklasyfikowanych w 33.13.11.0,

 • usług parkingowych, sklasyfikowanych w 52.21.24.0,

 • usług edukacyjnych świadczonych przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanych w dziale 85,

 • usług w zakresie opieki zdrowotnej takich jak lifting twarzy, sklasyfikowanych w 86.10.11.0,

 • usług naprawy i renowacji prac artystycznych, sklasyfikowanych w 90.03.11.0.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 94

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE

94.1

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE KOMERCYJNE, PRACODAWCÓW

I PROFESJONALNE

94.11

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE KOMERCYJNE I PRACODAWCÓW

94.11.1

Usługi świadczone przez organizacje komercyjne i pracodawców

94.11.10

Usługi świadczone przez organizacje komercyjne i pracodawców

94.11.10.0

Usługi świadczone przez organizacje komercyjne i pracodawców

94.12

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE PROFESJONALNE

94.12.1

Usługi świadczone przez organizacje profesjonalne

94.12.10

Usługi świadczone przez organizacje profesjonalne

94.12.10.0

Usługi świadczone przez organizacje profesjonalne

94.2

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE

94.20

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE

94.20.1

Usługi świadczone przez związki zawodowe

94.20.10

Usługi świadczone przez związki zawodowe

94.20.10.0

Usługi świadczone przez zw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź