Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

17 lutego 2013

PKWiU 2008 Sekcja U - Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

252

Sekcja ta obejmuje:

  • usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne, takie jak: ONZ oraz jej wyspecjalizowane agendy, oddziały regionalne itp., Unia Europejska, Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Światowa Organizacja Celna, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu,

  • usługi świadczone przez misje dyplomatyczne i konsularne, które znajdują się na terenie Polski.

Symbo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź