Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

9 września 2011

Podatek od usług powiązanych z importem towarów

249

Odpowiednio udokumentowane wliczenie do podstawy opodatkowania importu wartości wykonanej usługi związanej z importem, opodatkowana jest według stawki 0%.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2011 roku (IPPP3/443-1021/10-4/LK).

Sytuacja podatnika

Podatnik na zlecenie innych podatników dokonuje przeładunku towarów transportowanych z krajów trzecich (spoza terenu wspólnoty) na terytorium Polski. Podmioty dokonujące przywozu towarów na teren kraju i zlecające podatnikowi przeładunek tych towarów;

a) albo zgłaszają w urzędzie celnym, jako podstawę opodatkowania podatkiem VAT wartość towarów bez usług związanych z ich importem

b) albo zgłaszają w urzędzie celnym, jako podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług wartość towarów powiększoną o wartość usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w tym także wartość usług przeładunku importowanych towarów.

Podatnik gromadzi dokumentację, z której wynika zarówno fakt włączenia lub nie do podstawy do opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgłaszanej w urzędzie celnym wartości świadczonych usług przeładunku, jak i fakt braku zwolnienia od podatku importowanych towarów i na tej podstawie ustala właściwą dla wykonanej usługi przeładunku stawkę podatku VAT.

Podatnik wystawia podmiotom zlecającym przeładunek faktury VAT za wykonanie usługi stosując;

• stawkę podatku VAT w wysokości 0% w przypadku opisanym w punkcie b,

• stawkę podatku VAT w wysokości 22% w przypadku opisanym w punkcie a lub w razie braku dokumentacji na potwierdzenie włączenia wartości usługi przeładunku do podstawy opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy podatnik prawidłowo stosuje stawkę 22% dla usługi przeładunku towarów wwożonych na terytorium kra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę