Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

9 września 2011

Podstawą opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów jest ich wartość rynkowa

194

Określając podstawę opodatkowania przy nieodpłatnym przekazaniu towarów na rzecz pracowników, bez względu na sposób wejścia w posiadanie tych rzeczy, należy wziąć pod uwagę ich wartość zaktualizowaną (czyli rynkową) na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Wynika to z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 kwietnia 2011 roku o sygnaturze III SA/Wa 1316/10.

Stan faktyczny

WSA rozstrzygał w kwestii zmiany interpretacji indywidualnej, której przedmiotem było określenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania przez Spółkę na rzecz jej pracownika telefonu komórkowego oraz sprzętu komputerowego. Przestawiając zdarzenie przyszłe, Spółka poinformowała, iż dokonuje zakupu telefonów komórkowych i sprzętu komputerowego, które po okresie eksploatacji przekazuje nieodpłatnie pracownikom lub innym osobom. We wniosku podatnik wyraził również zdanie, iż w w/w przypadku przekazania towarów podstawą opodatkowania powinna być cena nabycia towarów (bez podatku), określona w momencie dostawy tych towarów (zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT).

Ze stanowiskiem wnioskującej Spółki zgodził się dyrektor właściwej miejscowo Izby Skarbowej, jednak Minister Finansów zmienił w/w interpretacje indywidualną, uznając przy tym stanowisko podatnika i dyrektora IS za nieprawidłowe. Bowiem jego zdaniem podstawę opodatkowania przy nieodpłatnych przekazaniu towarów stanowi cena nabycia, z tym, że jest to cena określona w dniu dostawy, czyli taką, którą zapłaciłaby Spółka w dniu przekazywania towarów na rzecz jej pracownika. Pod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę