Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , TRANSPORT , AKTUALNOŚCI , PROCEDURY SZCZEGÓLNE (art. 113-138)

4 października 2018

Podstawa opodatkowania przy sprzedaży samochodów w systemie VAT marża

195

Jeśli za zakupione samochody Podatnik obciążany jest dodatkowymi opłatami za obsługę związaną z dokumentami, prowizją od zakupu, które są ponoszone na rzecz podmiotu niebędącego sprzedawcą samochodu, to kwoty te nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu kwoty nabycia samochodu w celu zastosowania procedury VAT marża.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnejz dnia 12 września 2018 roku nr 0115-KDIT1-2.4012.484.2018.3.PS

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca, podatnik podatku VAT, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży używanych samochodów osobowych. Samochody są kupowane między innymi na niemieckim portalu aukcyjnym. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi sposób rozliczania kosztów zakupu z rzeczonego portalu aukcyjnego. Portal ten, poza opłatą za zakupione samochody, obciąża dodatkowymi opłatami za obsługę związaną z dokumentami, samochodem, a także prowizją od zakupu na portalu aukcyjnym. Sprzedając samochody wystawia Wnioskodawcy faktury VAT - procedura marży i oblicza marżę. Do obliczonej marży netto, stosuje stawkę VAT 23%.

Za podstawę naliczenia marży Wnioskodawca stosuje cenę nabycia, tj. cenę wynikającą z faktury za dany samochód. Samochody będące przedmiotem wniosku zostały nabyte od jednego z podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Nabywane są od firmy).

Opłaty aukcyjne stanowią składniki wynagrodzenia, które sprzedawca samochodu otrzymuje od Wnioskodawcy jako nabywcy samochodu. Opłaty są nieoderwalnym elementem zakupu samochodu, które doliczane są w momencie jego zakupu. Dokument dotyczący zakupu samochodu jest wystawiony przez A. x, a pozostałe opłaty aukcyjne przez A xx. Wnioskodawca przekazuje całą kwotę na jeden rachunek A. GmbH, a redystrybucją kwoty zajmuje się sprzedający.

Czy podatnik ma prawo powiększenia ceny nabycia o opłaty aukcyjne (opłaty za obsługę związaną z dokumentami, samochodem a także prowizję od zakupu na portalu aukcyjnym) zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Stanowisko Dyrektora

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.110, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Definicję kwoty sprzedaży zawarto w przepisie art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym – przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzym...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę