Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WZORY PISM

11 grudnia 2012

Potwierdzenie dostawy towarów na obszarze Unii Europejskiej

268

Potwierdzenie dostawy towarów w WDT w sytuacji, gdy ich wywóz jest dokonywany bezpośrednio przez dostawcę lub nabywcę własnym środkiem transportu

POLECAMY

&...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź