Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

4 listopada 2012

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu usługi koparką

153

Wykonuję usługi koparko-ładowarką. Są to usługi wykopania rowu, przekopania ziemi i nie są związane z usługami remontowymi ani budowlanymi. Na fakturze jest również wpisana usługa transportowa (transport koparki z siedziby firmy do miejsca wykonania usługi). Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z tą usługą?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek podatkowy z tytułu opisanej usługi powstanie na zasadach ogólnych - z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 7. dnia od wykonania usługi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie zaś z art.8 ust.1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art.5 należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Usługa kopania rowu koparko-ładowarką jest sklasyfikowana w symbolu PKWiU 43.12.12.0 „Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi”. Jak wynika z zapytania, Czytelnik oświadcza, że usługa wykonana przez niego nie jest usługą budowlaną. Zatem zgodnie z przepisami art.19 ust.1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy dla świadczonych usług powstaje na ogólnych zasadach, tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 7. dnia od dnia wykonania usługi.

Ponadto, na fakturze dokument...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę