Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 stycznia 2012

Pożyczki udzielane podmiotom powiązanym a sporadyczność transakcji

250

Czynności udzielenia pożyczek podmiotom powiązanym, nie stanowiące przedmiotu głównej działalności spółki i nie posiadające stałego charakteru, można uznać za czynności sporadyczne na potrzeby art.90 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług. Obrót z tego tytułu nie powiększa zatem wartości czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do odliczenia VAT przy ustalaniu proporcji odliczenia podatku.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź