Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

9 września 2011

Prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie autobusu dowożącego niepełnosprawnych uczniów do szkół

252

Urząd Miejski zawarł umowę z powiatem o dofinansowanie zakupu autobusu przeznaczonego do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zakup jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konieczność dowozu przez Gminę uczniów niepełnosprawnych w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Autobus będzie wykorzystywany do przewozów umożliwiających korzystanie z usług edukacyjnych zwolnionych z VAT. Czy wykonując zadania statutowe, gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT zapłaconego przy zakupie autobusu?

ODPOWIEDŹ

Nie. W opisanej w pytaniu sytuacji gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie autobusu przeznaczonego do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, gdyż dowóz ten jest realizowany przez gminę w ramach zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, a tym samym stanowi czynność korzystającą ze zwolnienia z VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź