Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 stycznia 2012

Prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT przy imporcie leków

303

Warunek wpisania produktu leczniczego do Rejestru Produktów Leczniczych, jako przesłanka zastosowania stawki podatku w wysokości 7%, był zgodny z prawem wspólnotowym, a zatem brak substancji farmaceutycznej na tej liście pozbawiał prawa do zastosowania obniżonej stawki VAT przy jej imporcie.

 

POLECAMY

Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź