Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Premia pieniężna nie jest wynagrodzeniem za usługę

189

Spółka otrzymująca premię pieniężną nie będzie świadczyć usługi i nie jest zobowiązana do wystawiania z tego tytułu faktury VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji numer IPPP3/443-656/11-4/JF z 1 sierpnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Hurtownia artykułów instalacyjno - sanitarnych i budowlanych zawarła z niektórymi kontrahentami - dostawcami towarów umowy, na podstawie których otrzymuje premie pieniężne (bonusy) za zrealizowanie odpowiedniego poziomu zakupu towarów. Za uzyskanie przez Spółkę w danym roku określonego w umowie poziomu zakupów, wypłacana jest przez dostawców premia pieniężna. Pomiędzy dostawcą i odbiorcą (Spółką) nie dochodzi do usług wzajemnych. Otrzymane premie (bonusy) nie są związane z konkretną dostawą i konkretną fakturą. Wysokość premii pieniężnej uzależniona jest od przekroczenia wielkości netto zakupu towarów w okresie rozliczeniowym ustalonym w umowie.

Premia pieniężna naliczona jest od wartości netto faktur za dokonanie uzgodnionego poziomu zakupów, za które zapłacono w określonym terminie. Otrzymanie premii uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków łącznie tj. zrealizowania określonej wielkości zakupu towarów i zapłaty w terminie za te dostawy.

W związku z powyższym spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy otrzymane premie pieniężne (bonusy) za roczne (okresowe) osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów rodzą obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

W przedstawionych okolicznościach, premia pieniężna (bonus) otrzymana przez Spółkę od dostawcy, nie jest w żaden sposób związana ze świadczeniem wzajemnym, bowiem Spółk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę