Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

29 maja 2012

Przedstawiciel bezpośredni a prawo do rozliczenia VAT od importu w deklaracji podatkowej

212

Korzystanie z usług agencji celnej na podstawie przedstawicielstwa bezpośredniego nie pozbawia podatnika prawa do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

 

Takie stanowisko wynika z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w numer IPPP3/443-1117/11-2/MPe z 16 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się spółka, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje importu towarów. Spółka ma pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w imporcie towarów, spełnia wszystkie wymagane przez prawo formalności wynikające z treści art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i zamierza rozliczać kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Spółka, dokonując odprawy, korzysta z usług agencji celnej. Agencja celna reprezentuje swoich kontrahentów, działając jako przedstawiciel bezpośredni.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy przepis art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług umożliwia podatnikowi korzystającemu z usług agencji celnej, reprezentującej podatnika na podstawie przedstawicielstwa bezpośredniego, rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Stosownie do art. 33a ust. 5 ustawy w przypadku gdy objęcie towaru procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia wymienionego w ust. 1, jest dokonywane przez przedstawiciela pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikowi, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne.

W wydanej interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że, pomimo, iż treść art.33a ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do problemów interpretacyjnych w kwestii możliwości rozliczania podatku od towarów i usług w deklaracji podatkowej podmiotu korzystającego z usł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę