Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

3 grudnia 2012

Przemieszczenie towarów z Polski do oddziału firmy w innym kraju UE

180

Jestem właścicielem drukarni. Zamierzam założyć oddział swojej firmy w Niemczech i wywieźć tam część maszyn drukarskich. Czy taki wywóz będzie rodził jakieś skutki w VAT?

ODPOWIEDŹ

Zakładając, że jest Pan zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnikiem podatku od towarów i usług, przemieszczenie części maszyn drukarskich w ramach własnego przedsiębiorstwa z terytorium Polski do oddziału w Niemczech, będzie stanowiło wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w kraju, natomiast w Niemczech wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.5 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Na podstawie art.13 ust.3 ustawy o VAT za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika. Art.13 ust.6 ustawy, określa, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art.15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art.97, z zastrzeżeniem ust.7.

W pytaniu nie została zawarta informacja, czy jest Pan zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwsp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę