Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 października 2012

Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej a odliczenie podatku VAT

222

Wydatki poniesione na:  1. wykonanie infrastruktury, która zostanie nieodpłatnie przekazana, użyczona, jeżeli jest czynnością prowadzoną do celów działalności gospodarczej podmiotu – nie dają prawa do odliczenia podatku VAT,  2. czynności promocyjne i informacyjne (nawet jeśli mają charakter nieodpłatny) oraz opłaty które służą wykonywanym w przyszłości czynnościom opodatkowanym - dają prawo do odliczenia podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 marca 2012 roku nr IBPP4/443-1735/11/JP.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości będącą "Instytucją Pośredniczącą" umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 2007-2013. W ramach projektu zostaną wykonane uzbrojenia terenów do działalności inwestycyjnej zostaną wybudowane drogi wewnętrzne wraz z chodnikami, drogi dojazdowe, wybudowana zostanie sieć gazowa, wodociągowa, elektroenergetyczna. Koszt całkowity projektu, zapisany w umowie dotyczącej przygotowania projektu obejmuje kwotę wydatków kwalifikowanych, w tym także podatek od towarów i usług. Działki, na których usytuowany będzie park naukowo-technologiczny są własnością P...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź