Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA

9 października 2015

Refaktura opłaty za okresowe badanie dźwigu i sterylizatora

0 1185

Szpital refakturując opłaty naliczone przez Urząd Dozoru Technicznego, powinien doliczyć do kwoty badania podatek VAT ze stawką 23%

wisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 sierpnia 2015 roku nr IBPP2/4512-455/15/KO.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Szpital, który w ramach prowadzonej działalności dzierżawi pomieszczenie Kuchni Centralnej wyposażonej w dźwigi. Zgodnie z umową - wszelkie koszty związane z eksploatacją dźwigów w jakie wyposażone jest dzierżawione pomieszczenie tj.: bieżące konserwacje, remonty, naprawy, modernizacje, Pogotowie Dźwigowe, odbiory UDT itp. będą ponoszone przez Dzierżawcę. Dźwigi na podstawie odrębnych przepisów podlegają corocznemu badaniu przeprowadzanemu przez Urząd Dozoru Technicznego. UDT obciąża Szpital rachunkiem z adnotacją: „Czynności dokonywane przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie Ustawy o dozorze technicznym nie podlegają opodatkowaniu VAT.”

Szpital przerzuca opłatę za badanie okresowe na firmę dzierżawiącą pomieszczenia Kuchni Centralnej wystawiając fakturę VAT. Faktura nie jest powiększona o marżę. Do kwoty za badanie okresowe doliczony jest podatek VAT - stawka 23%. Dodatkowo, Szpital został obciążony rachunkiem przez Urząd Dozoru Technicznego za badanie sterylizatora parowego po jego naprawie. Zgodnie z umową na zakup sterylizatora w okresie trwania gwarancji, koszty związane z naprawą gwarancyjną i wynikającym z tego dopuszczeniem do użytkowania pokrywa Gwarant. Szpital refakturował koszt badania UDT na Gwaranta doliczając do kwoty badania podatek VAT 23%.

W związku z powyższym Szpital zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy refakturując opłaty naliczone przez UDT powinien doliczyć do kwoty badania podatek VAT ze stawką 23%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dokonując analizy opisu sprawy organ podatkowy uznał, iż w powyższej sprawie przedmiotem świadczenia na rzecz dzierżawcy jest usługa główna, tj. dzierżawa pomieszczenia Kuchni Centralnej,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.