Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

3 października 2012

Refakturowanie kosztów zużycia mediów na najemcę lokalu mieszkalnego

198

Wnioskodawca refakturując na najemcę lokalu mieszkalnego koszt zużycia mediów będzie zobowiązany do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 22 marca 2012 roku nr IPTPP4/443-136/11-4/JM.

Sytuacja podatnika

Samorządowa jednostka budżetowa, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, świadczy usługi z zakresu najmu lokalu mieszkalnego. Za świadczone usługi, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, tj. umowa najmu, najemca płaci czynsz w stawce ustalonej na podstawie uchwały Rady Gminy (wartość podatku VAT liczona jest w stawce zwolnionej). Pozostałe opłaty za media regulowane są w następujący sposób: najemca we własnym zakresie reguluje należności za zużytą energię e...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź