Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

4 grudnia 2012

Remont elewacji budynku a stawka VAT

265

Remont elewacji budynku z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będzie opodatkowany preferencyjną stawką podatku w wysokości 8%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 października 2012 nr ITPP1/443-820/12/TS.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Zakład Ogólnobudowlany, który ma zamiar podpisać umowę na wykonanie remontu elewacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Przedmiotowy budynek jest budynkiem wielorodzinnym sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11, w którym znajduje się 30 lokali mieszkalnych oraz 4 lokale użytkowe. Żaden z lokali mieszkalnych nie posiada powierzchni użytkowej przekraczającej 150 m2. Przedmiotem umowy będzie wykonanie robót remontowych elewacji dotyczących budynku jako całości.

W związku z powyższym Zakład zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy usługi budowlane, polegające na remoncie części wspólnej budynku sklasyfikowanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, w którym 19,97% powierzchni zajmują lokale użytkowe, są opodatkowane zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy stawką podatku 8% od całości wykonanych robót.

Odpowiedź Dyrektora izby Skarbowej

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Natomiast przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się – w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę