Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , NIERUCHOMOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

2 listopada 2012

Remont i adaptacja muzeum a prawo do odliczenia podatku VAT

172

Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z remontem i adaptacją budynku muzeum, ponieważ poniesione wydatki służyć będą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 13 stycznia 2012 roku nr ILPP4/443-687/11-4/TK.

Sytuacja podatnika

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i rozlicza się kwartalnie składając deklaracje VAT 7K. W latach 2007-2009 ze środków własnych zrealizowała inwestycję, polegającą na remoncie i adaptacji budynku z przeznaczeniem na muzeum, które jest jej własnością. W trakcie trwania inwestycji faktury były wystawiane na Gminę. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, muzeum jako instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Pierwotnie nie został określony cel realizacji inwestycji. Po oddaniu do użytkowania Gmina postanowiła jednak o wykorzystaniu wyremontowanego obiektu do czynności opodatkowanych. W związku z czym, zamierza podpisać z Muzeum umowę najmu budynku, która będzie miał charakter odpłatny.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z remontem i adaptacją budynku muzeum.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Jednocześnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnop...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę