Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

29 sierpnia 2012

Rozliczenie faktury korygującej przy przedawnieniu zobowiązania

192

Wystawienie faktury korekty do faktury pierwotnej za okres, w stosunku do którego w podatku VAT nastąpiło przedawnienie, nie rodzi obowiązku uwzględnienia takiej faktury w ewidencji oraz rozliczenia jej w deklaracji podatkowej.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2012 roku nr IBPP1/443-361/12/LSz.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca 31 maja 2006 roku zawarł umowę z Dostawcą tj. firmą PHU „X” na dostawę, montaż i rozruch maszyny do pakowania kulistych lizaków. Zakup przedmiotowej maszyny został udokumentowany fakturami VAT:

1. z czerwca 2006 roku - I rata (zaliczka 60%),

2. z września 2006 roku - II rata (40%),

3. z października 2006 roku (duplikat z grudnia 2006 roku) - będąca korektą wartości pokazanej...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź