Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA

4 listopada 2012

Skutki podatkowe wydania przez Uczelnię legitymacji pracowniczej

213

Wydanie przez Uczelnię legitymacji pracowniczej, za którą pobiera ona od pracownika opłatę jedynie w wysokości poniesionych kosztów wytworzenia takiej legitymacji, nie wywołuje skutków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP1/443-345/12/AW z 10 lipca 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest akademicką uczelnią państwową. Podstawowym kierunkiem działalności Wnioskodawcy jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk prawnych, ekonomicznych, rolniczych i matematyczno-przyrodniczy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź