Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28)

6 grudnia 2012

Sporządzanie deklaracji podatkowych w związku ze świadczeniem usług transportowych

206

Usługi polegające na transporcie towarów, które świadczone są na rzecz podmiotów mających siedzibę poza terytorium kraju zobowiązanych do rozliczenia podatku z tytułu nabycia przedmiotowych usług, należy wykazywać w poz. 21 i 22 deklaracji VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 27 września 2012 roku nr IPPP3/443-633/12-4/KT.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który świadczy usługi transportu towarów dla kontrahentów z krajów UE jak również spoza Unii. Trasy poszczególnych przewozów przebiegają na terenie państw członkowskich jak również na trasach międzynarodowych. Wartość usług transportowych świadczonych na rzecz podatników podatku od wartości dodanej (kwalifikowanych dla potrzeb podatku VAT jako NP, gdzie podatek rozlicza nabywca usług), przebiegają...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź