Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

2 lipca 2012

Sposoby weryfikacji numeru VAT unijnego kontrahenta

166

Nasza firma zamierza rozpocząć dostawę towarów do nowego kontrahenta z Niemiec. Kontrahent podał nam swój numer VAT UE, ale nie możemy od niego uzyskać żadnych dokumentów rejestracyjnych. W jaki sposób możemy się upewnić, że podany numer jest prawidłowy i aktywny?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, kiedy firma nie może otrzymać od kontrahenta z Niemiec kopii dokumentów urzędowych dotyczących prowadzonej przez niego działalności w postaci dokumentów rejestrowych, możecie Państwo zwrócić się do krajowych organów podatkowych z zapytaniem, czy Wasz kontrahent jest zarejestrowany w swoim kraju jako podatnik VAT-UE i czy posługuje się ważnym numerem VAT. Zgodnie bowiem z art. 97 ust. 17 ustawy o VAT, na wniosek zainteresowanego, biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, o którym mowa w art. 15, jak i osoba prawna, która nie jest takim podatnikiem, mający interes prawny w złożeniu wniosku.

Wniosek można złożyć na piśmie, faksem lub telefonicznie albo pocztą elektroniczną do:

1) właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego lub

2) biura wymiany informacji o podatku VAT,

– drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Finansów

Ośrodek Zamiejscowy Biura Wymiany Informacji o VAT w Koninie

ul. Poznańska 46, 62-510 Konin

- telefonicznie pod numerem 63 242 33 55

- faksem: 63 240 19 89

- mailem na adres: numery.vat@mofnet.gov.pl

Wnioski pisemne można składać na formularzach: VAT-ID oraz VAT-ID kontynuacja (w sytuacji, gdy chcemy sprawdzić więcej niż 6 kontrahentów). Tak dokonana weryfikacja kontrahenta ma duże znaczenie dla podatnika. Składając wniosek na piśmie, podatnik otrzymuje urzędowe potwierdzenie prawidłowości danych kontrahenta i w tym zakresie będzie korzystał z ochrony – zastosowane do transakcji zasady opodatkowania nie będą mogły być zakw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę