Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

3 września 2012

Sprzedaż działek budowlanych z majątku prywatnego

152

Dokonywana w sposób częstotliwy dostawa z majątku osobistego działek ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego jako grunty budowlane pod zabudowę jednorodzinną, podlega opodatkowaniu VAT i nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 30 lipca 2012 roku nr IPTPP2/443-377/12-4/JS.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca w 2004 roku nabył do majątku osobistego grunty rolne w celu prowadzenia upraw rolnych co czyni do dnia dzisiejszego. W wyniku podjętej w 2010 roku uchwały Rady Miejskiej posiadane przez Wnioskodawcę grunty w całości zostały przekształcone w grunty budowlane pod zabudowę jednorodzinną. W związku z tym Wnioskodawca otrzymał od Burmistrza Miasta decyzję o podziale gruntu na działki budowlane.

W chwili obecnej Zainteresowany zamierza sukcesywnie sprzedawać wydzielone działki. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż nie zamierza podejmować żadnych czynności zmierzających do podniesienia wartości działek. Nie jest i nie był rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 19 ustawy i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Na przedmiotowych gruntach nie była prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Grunty rolne przekształcone na tereny budowlane, będące przedmiotem sprzedaży nie były i nie są udostępniane nikomu na podstawie jakiejkolwiek umowy najmu, dzierżawy ani innej umowy o podobnym charakterze. Zainteresowany zaznacza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT w związku z prowadzeniem jako przedsiębiorca działalności gospodarczej m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości na własny rachunek.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy z tytułu sprzedaży wydzielonych działek budowlanych będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy i czy będzie zobowiązany zapłacić podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży tych działek.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z przedstawionego wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi aktywne działania w zakresie obrotu gruntami w sposób częstotliwy. W związku z tym, w ocenie organu podatkowego, dostaw przedmiotowych działek budowlanych nie można uznać za czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę