Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , BUDOWNICTWO , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

28 lutego 2012

Sprzedaż gruntu na rzecz użytkowników wieczystych

175

Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych nie stanowi dostawy towarów i jest czynnością prawną niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 6 lutego 2012 roku numer ITPP2/443-1767/11/AJ.

Sytuacja podatnika

Gmina, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dokonuje czynności prawnych polegających na sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych tych nieruchomości.

Cenę ustala na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego jako różnicę pomiędzy wartością gruntu jako przedmiotu własności, a wartością gruntu jako przedmiotu prawa wieczystego użytkowania. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży zostały oddane w użytkowanie wieczyste zarówno przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, jak i po wejściu w życie tej ustawy.

Analogicznie, tych samych czynności prawnych dokonuje Skarb Państwa, w którego imieniu działa Prezydent Miasta jako Starosta. W związku z powyższym, Gmina zwróciła się do organu podatkowego o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy sprzedaż opisanych powyżej nieruchomości gruntowych, na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych, stanowi dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Gminy, że sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych nie stanowi dostawy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę