Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , BUDOWNICTWO , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

26 września 2012

Sprzedaż lokalu użytkowego

145

Dostawa lokalu użytkowego oraz sprzedaż po uprzednim przekazaniu go na cele osobiste Podatnika będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz od pierwszego zasiedlenia minie więcej niż 2 lata.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 3 września 2012 roku nr IPTPP4/443-381/12-4/JM.

Sytuacja podatnika

Podatnik, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zakupił w styczniu 2004 roku lokal użytkowy, który przeznaczył na potrzeby prowadzonej działalności. Od powyższego zakupu Podatnik odliczył podatek VAT. W okresie użytkowania nieruchomości nie dokonano żadnych nakładów na jego modernizację. W bieżącym roku Podatnik zamierza dokonać jego sprzedaży dla innego przedsiębiorcy jako przedmiot działalności firmy lub dokonać jego przekazania na cele osobiste podatnika i wówczas przeznaczyć do sprzedaży.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy dokonując sprzedaży lokalu użytkowego bądź przeznaczenia go na cele osobiste z możliwością dalszej odsprzedaży, jako podatnik VAT, może do powyższej transakcji zastosować zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług czynnością zrównaną z odpłatną dostawą towarów jest przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

  • wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Natomiast art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ww. ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę