Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

12 września 2012

Sprzedaż nieruchomości gruntowych innych niż budowlane

176

Czynność zbycia nieruchomości stanowiącej grunt inny niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 28 sierpnia 2012 roku nr IPTPP2/443-503/12-2/AW.

Sytuacja podatnika

 Wnioskodawczyni, jako czynny podatnik VAT, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydobywania żwiru i piasku. Przedmiotowa nieruchomość służy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług od 2009 roku i nie została wpisana do środków trwałych firmy. Od jej nabycia nie przysługiwało Zainteresowanej prawo do odliczenia podatku naliczonego. Dla udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego na nieruchomości ustanowiono teren górniczy. Cała nieruchomość w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako grunty rolne, nieużytki i kopaliny, a więc teren niezabudowany inny niż tereny budowlane przeznaczone pod zabudowę. Obszar górniczy stanowi zawodnione wyrobisko, wokół którego znajduje się pas ochronny, droga dojazdowa oraz plac składowania urobku i maszyn wymagany przez Prawo Geologiczne i Górnicze. Pozostały teren stanowią grunty rolne, które były częścią gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni i były uprawiane zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomość została zbyta firmie z branży budowlanej, będącej podatnikiem podatku VAT w celu prowadzenia dalszej działalności eksploatacyjnej ze złoża. Na terenie nieruchomości nie znajdują się żadne budowle w rozumieniu prawa budowlanego, dodatkowo ze względu na prowadzoną działalność, zawodnione wyrobisko oraz lokalny plan zagospodarowania przestrzennego nie ma możliwości wykorzystania terenu pod jakąkolwiek zabudowę. W trakcie eksploatacji złoża, ze względu na zmiany miejsca pozyskiwania złoża prowadzone są prace konieczne do utrzymania żwirowni i nie mają one charakteru plac ulepszających nieruchomość, a jedynie umożliwiających bezpieczną eksploatację złoża.

Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie, iż sprzedaż opisanej nieruchomości powinna korzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż jest to dostawa terenu niezabudowanego innego niż teren budowy lub przeznaczony pod zabudowę.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do stanowiska Wnioskodawczyni, zgodnie z którym sprzedaż opisanej nieruchomości powinn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę