Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , BUDOWNICTWO , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

30 maja 2012

Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych

222

Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych, dla których prawo użytkowania wieczystego ustanowiono zarówno przed dniem 1 maja 2004 roku, jak i po tym dniu, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2012 roku nr ILPP1/443-83/12-4/AWa.

Sytuacja podatnika

Prezydent Miasta jako organ wykonawczy sprzedaje w imieniu Miasta oraz Skarbu Państwa na własność grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i osób prawnych....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź