Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , BUDOWNICTWO

30 stycznia 2012

Sprzedaż prywatnego gruntu przez podatnika VAT

206

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 1992 roku kupiłam działkę rolną. W 2008 roku podjęłam starania o przekwalifikowanie posiadanej ziemi na grunt budowlany i wydzieliłam 8 działek (7 budowlanych i 1 rolną). Działki sprzedałam, a pieniądze przeznaczyłam na dofinansowanie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji umywalek. Działki były sprzedawane z majątku osobistego. Czy powyższe sprzedaże podlegają opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Problem sprzedaży gruntu stanowiącego majątek osobisty jest tematem od wielu lat budzącym wątpliwości i kontrowersje. Problem ten był również przedmiotem licznych wyroków sądów administracyjnych, a nawet Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art.15 ust.2 ustawy natomiast działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości nie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź