Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Polska firma sprzedaje środek trwały dla firmy z Republiki Białorusi. Czy wystawia fakturę VAT ze stawką 0%? Jakie dokumenty powinna posiadać od firmy zagranicznej by zastosować stawkę 0% i w których pozycjach ująć sprzedaż w deklaracji VAT-7?

ODPOWIEDŹ

Jeśli sprzedaż środka trwałego dla firmy z Białorusi spełni definicję eksportu towarów, będzie ona opodatkowana 0% stawką podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że będą Państwo posiadali dokumenty poświadczające wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art.2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź