Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Polska firma sprzedaje środek trwały dla firmy z Republiki Białorusi. Czy wystawia fakturę VAT ze stawką 0%? Jakie dokumenty powinna posiadać od firmy zagranicznej by zastosować stawkę 0% i w których pozycjach ująć sprzedaż w deklaracji VAT-7?

ODPOWIEDŹ

Jeśli sprzedaż środka trwałego dla firmy z Białorusi spełni definicję eksportu towarów, będzie ona opodatkowana 0% stawką podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że będą Państwo posiadali dokumenty poświadczające wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art.2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art.7 UPTiU, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych.

Z Państwa pytania nie można wywnioskować, kto dokonuje wywozu towaru, i czy rzeczywiście opuści on terytorium Unii Europejskiej. Zakładam więc, że to nabywca będzie dokonywał wywozu zakupionego od Państwa środka trwałego, co oznaczałoby, że wystąpi u Państwa eksport pośredni, opisany w pkt b przytoczonej powyżej definicji eksportu towarów.

W takiej sytuacji nabywca, dokonując wywozu towaru będzie zobligowany do dokonania odprawy celnej we własnym imieniu, poprzez podanie swoich danych w zgłoszeniu celnym jako nadawca/eksporter, mający siedzibę na terytorium Republiki Białorusi.

Państwa firma będzie miała prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% z tytułu eksportu towarów jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonała sprzedaży środka trwałego, będzie posiadała kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Z kopii dokumentu musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu (art.41 ust.11 UPTiU).

Przy zgłoszeniu celnym obsługiwanym w Systemie Kontroli Eksportu ECS, potwierdzeniem wywozu towarów jest komunikat IE-599, który jest dokumentem elektronicznym, powstaje więc pytanie, jaką formę powinna mieć kopia tego d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę