Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

1 stycznia 2013

Sprzedaż używanej maszyny w 2013 i 2014 roku

165

W styczniu 2013 roku zamierzam kupić maszynę od osoby, która nie jest podatnikiem VAT. Czy przy późniejszej sprzedaży maszyny będę mogła korzystać ze zwolnienia od VAT?

ODPOWIEDŹ

Jeśli sprzeda Pani maszynę w 2013 roku, wówczas będzie Pani mogła skorzystać ze zwolnienia, pod warunkiem, że przed dokonaniem sprzedaży będzie Pani ją użytkowała co najmniej pół roku od daty nabycia. Natomiast w sytuacji, gdy sprzeda Pani maszynę w 2014 roku, będzie Pani mogła skorzystać ze zwolnienia tylko wówczas, gdy maszyna będzie używana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę towarów używanych, tj. ruchomości używanych przez dokonującego ich dostawy przez co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast od 1 stycznia 2014 roku, zgodnie z art.43 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zwolnieniu od podatku będzie podlegała dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednocześnie od 1 stycznia 2014 roku uchylony zostanie ust.2 art.43 ustawy o VAT, który definiuje towary używane jako ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Powyższa zmiana oznacza, że od 1 stycznia 2014 roku nie będzie miało znaczenia czy podatnik używał towar przez okres ponad pół roku, czy też przez okres krótszy niż pół roku od daty jego nabycia. Prawo do zastosowania zwoln...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę