Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

1 stycznia 2013

Stary akt własności a prawo do zwrotu VAT od wydatków na remont mieszkania

173

Wystąpiłam do Urzędu Skarbowego o zwrot VAT od zakupionych materiałów budowlanych do remontu mieszkania, które jest moją własnością. Pracownik urzędu uznał że akt własności mieszkania z 1990 roku jest dość stary i zażądał dodatkowego dokumentu potwierdzającego prawa własności. Nasuwa mi się wątpliwość czy ma prawo żądać takiego dokumentu?

ODPOWIEDŹ

Nie. Do wniosku o zwrot osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych należy dołączyć w przypadku remontu kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego bez względu na to, kiedy takowy dokument został wystawiony.  

UZASADNIENIE

Zbiór zasad dotyczących zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zgodnie z art.4 ust.2 pkt 1 ustawy, prawo do zwrotu, części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

W myśl przytoczonych przepisów, w przypadku inwestycji niewymagającej pozwolenia na budowę wymaganym dokumentem nie jest wyłącznie tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego al...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę