Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

1 lutego 2013

Stawka podatku VAT dotycząca przeniesienia majątkowych praw autorskich (lub udzielenia licencji) do korzystania z systemów informatycznych

187

Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich (lub udzielenia licencji) do oprogramowania (systemów informatycznych) podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443-1035/12-2/RD z dnia 30 listopada 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka dostarcza rozwiązania informatyczne dla klientów sektora finansowego. Swoim klientom oferuje systemy dotyczące m.in. przetwarzania płatności elektronicznych lub tworzenia elektronicznej bazy danych. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie na podstawie wysta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź